Omdat coaching maatwerk is, is het lastig om een beeld te schetsen wat de begeleiding van jouw mensen inhoudt. Met deze pagina doe ik een poging het traject voor jou zo helder mogelijk te maken. Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende problemen bij coaching en het antwoord, mijn aanpak en dienstverlening. Allereerst een kennismaking met deze video.

Kennismaking

In deze video maak je kennis met mij en de aanpak van zaken waar jij tegenaan loopt met personeel.

Een traject start altijd met een gratis een intakegesprek. Dit duurt ongeveer een uur. Hier bepalen we of het klikt en hoe we met elkaar verder gaan.

De tien meest voorkomende problemen bij coaching

 1. Hoge kosten voor coaching en begeleiding.
  • Coaching betekent een investering in de duurzame groei van je team, wat uiteindelijk kostenbesparend kan zijn door een verbeterde efficiëntie en lager verzuim.
 2. Onzekerheid over de meetbare resultaten van coaching.
  • Samen bepalen we meetbare doelen en evalueren we regelmatig de voortgang en zorg ik voor borging in jouw organisatie.
 3. Tijdgebrek om coaching in te passen in het drukke schema.
  • Jij bepaalt hoe de coaching ingepast wordt op momenten die voor jou het beste werken, zonder verstoring van jouw dagelijkse activiteiten en die van jouw mensen.
 4. Weerstand van medewerkers tegen verandering.
  • Weerstand is goed, dit geeft aan dat het mensen raakt. Vanuit die weerstand probeer ik stapsgewijs de betrokkenheid te vergroten om een soepele overgang te garanderen.
 5. Gebrek aan vertrouwelijkheid in het coachingproces.
  • ”Contact” maken is een must. Zonder mandaat is een traject kansloos. De vertrouwelijkheid en privacy waarborg ik door mijn privacystatement en volg ik ethische richtlijnen (ik ben erkend STIR begeleider) om een veilige omgeving te waarborgen. download de STIR gedragscode
 6. Onvoldoende ervaring van de coaches in mijn branche.
  • Ik heb een ruime werkervaring in verschillende branches (zie mijn cv) en expertise in verschillende sectoren. Jouw context en behoeften staan centraal in mijn aanpak.
 7. Moeilijkheid om de impact van coaching op de bedrijfscultuur te meten.
  • Samen bepalen we meetbare indicatoren voor cultuurverandering in mijn aanpak, zodat de impact op de bedrijfscultuur duidelijk zichtbaar wordt.
 8. Onduidelijkheid over het langetermijneffect van coaching.
  • Samen bepalen we kort- en langetermijnstrategieën en hoe de aansluiten met jouw interne professionals wordt gemaakt.
 9. Angst voor confrontaties of weerstand tijdens coachingsessies.
  • Het omgaan met weerstand is een belangrijk punt in mijn opleiding en werkervaring. Mijn aanpak is direct en ik durf aan te kaarten wat ik observeer en ik stimuleer open communicatie en een veilige omgeving. Als er angst of weerstand is (zichtbaar en onzichtbaar) probeer ik dit op tafel te leggen en bespreekbaar te maken.
 10. Gebrek aan betrokkenheid van medewerkers bij het coachingproces.
  • Om de betrokkenheid van de mensen te maximaliseren en duurzame gedragsverandering te bevorderen werk ik interactief, direct en met humor.

Het stappenplan voor coaching met vitamine A

 1. Gratis intake (telefonisch, teams, op locatie naar keuze)
 2. Plan van Aanpak met desgewenst online intake of een assessment voor de deelnemers
 3. Evaluatie en overdracht naar interne professionals

Intake, hulpvragen en oplossingen

De intake is altijd gratis en vindt plaats bij mij in Baarn of op een andere plek in overleg. We bespreken jouw vraagstuk vanuit een breed perspectief (omgeving, context en cultuur spelen mee) en sparren over mogelijke oplossingen en of bijvoorbeeld vooraf een assessment gewenst is. Na de intake volgt een plan van aanpak. Omdat dit maatwerk is zie je hieronder enkele voorbeelden en oplossingen vanuit de praktijk.

Loopbaan- of opleidingsvraagstuk

Je hebt het gevoel dat er meer in iemand zit maar het komt er niet uit. Of je ziet dat een team niet lekker loopt door bijvoorbeeld spanningen onderling, een fusie, verzuim of verloop. Kortom: wat is nodig om van 1+1=3 te maken. Samen bepalen we mogelijkheden en verbeterpunten en stellen een helder en werkbaar plan van aanpak op. Bestemd voor:

 • Werkenden, leidinggevenden, teamleiders
 • Niet-werkenden om wat voor reden dan ook
 • Langdurig zieken of hun leidinggevenden

Verzuim

”Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze”.

Verzuim is nooit leuk, en is ingewikkeld voor medewerkers en werkgevers door de gecompliceerde wet- en regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter en AVG en de vele betrokken partijen zoals de arbodienst, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, re-integratie- en outplacementbureau en andere behandelaars..

In het belang van een duurzaam herstel is het belangrijk dat er goed naar elkaar geluisterd wordt en heldere afspraken gemaakt worden, uitgaande van de mogelijkheden, niet van de onmogelijkheden. Ik kan bijvoorbeeld de stappen van Poortwachter monitoren, zorgen dat alle documenten op tijd zijn, contact onderhouden met de betrokken partijen zoals de arbodienst, vitaliteitsgesprekken voeren, bemiddelen enz. Via GvMWerkt!, een outplacement- en re-integratiebureau uit Amersfoort, begeleid ik werkenden in het tweede spoor in de zoektocht naar een andere baan.

Ook geef ik verzuimworkshops voor leidinggevenden. Zij zijn de eersten die een medewerker contact als hij uitvalt. Met dat eerste contact en het verloop van de ziekmelding valt veel te verbeteren waardoor het verzuim en de frequentie en dus ook de kosten dalen. Ook het bijspijkeren van de wet- en regelgeving rondom verzuim is belangrijk.

Lees hier alles over verzuim en waar je mee te maken kunt krijgen.

Teamcoaching

Als het niet lekker loopt in een team kan je ervoor kiezen externe hulp in te schakelen. Twijfel je of je dit intern of extern wilt oplossen, lees dan meer op deze pagina. Mijn aanpak is gericht op korte en krachtige trajecten. Om tijd te besparen en effectief te werk te gaan tijdens de sessies maak ik een online vragenlijst van tevoren en/of starten we met een assessment dat vooraf individueel met de deelnemers wordt besproken. Zo gaan we goed beslagen te werk.

De broodnodige vitamine A wordt gewaarborgd door te werken met kleine groepen van maximaal tien personen. Bij grotere groepen schakel ik een collega in voor assistentie.

Mijn ervaring is dat bij gangbare vraagstukken over communicatie en samenwerking drie sessies van twee uur al voor een positieve verandering kunnen zorgen. Mijn ervaring is ook dat geen mens en dus ook geen team hetzelfde is en dat soms alles wat van te voren gepland is overboord moet omdat er zaken aan de orde komen tijdens de sessies die behandeld moeten worden. Dan duiken we de onderstroom in en onderzoeken we wat van belang is in wat zich afspeelt in het onzichtbare. Lees hier meer over teambuilding en over de onderstroom.

Ik ben STIR erkend begeleider en werk volgend deze gedragscode: download de STIR gedragscode en voldoe aan het competentieprofiel van de teamcoach.

Instroom/werving/solliciteren

Met een assessment kan je vooraf bepalen of een kandidaat op bepaalde kenmerken past in jouw team of organisatie. Met een DISC analyse worden de zichtbare communicatie- en gedragsvoorkeuren duidelijk, met TMA worden de drijfveren en daarmee samenhangende talenten duidelijk en hoe deze zich verhouden tot competenties, met DISC-3D wordt naast gedrag en communicatie ook gekeken naar de denkstijlen (hoe fiets je een probleem aan) en drijfveren (waarom doe je dit). Als je deze individuele stijlen plot op een team kan dit zeer verhelderend en inspirerend werken of als uitgangspunt om met bepaalde thema’s aan de slag te gaan.

Doorstroom en uitstroom

Een assessment kan je helpen om intern van functie te veranderen of om meer helderheid te krijgen over jouw loopbaan. Werkgevers, teamleiders of leidinggevenden kunnen dit prima inzetten bij loopbaanvraagstukken en teamvraagstukken of teambuilding.

Prijzen en meer lezen

Bovenstaande betekent dat ik maatwerk lever. Lees meer door op het onderwerp van je keuze te klikken:

Teambuilding | Coaching | Prijzen | Alles wat je moet weten over verzuim | Vitamine A! | Assessments