Waarom gemotiveerde mensen zo belangrijk zijn

Hoe haal je het beste uit jouw mensen?

Als ondernemer met personeel kom je een hoop uitdagingen tegen. Het optimaliseren van teamprestaties, verzuim en arbeidsongeschiktheid, het begeleiden van loopbaantransities en het vinden van passende tweedespooroplossingen en de eisen vanuit Wet Verbetering Poortwachter kunnen zorgen voor grijze haren. Het motiveren van je mensen is een slaagfactor en gedemotiveerde mensen brengen het risico mee van hoge kosten door uitval, slechtere productieresultaten, slechte klantbeoordelingen, boetes UWV of ongewenst verloop. Tijdelijke teamcoaching, loopbaancoaching of verzuimcoaching kan je helpen de boel duurzaam op de rit te krijgen.

Oplossingen

Deze uitdagingen zijn complex en vragen om langetermijnoplossingen. Mijn dienstverlening is maatwerk en betreft Teamcoaching, Verzuimcoaching, Loopbaancoaching desgewenst gecombineerd met assessments op het gebied van gedrag en motivatie.  Ook bied ik tweedespoorbegeleiding voor langdurig zieke medewerkers door mijn samenwerking met re-integratie en outplacementbureau GvMWerkt! uit Amersfoort. Voor de begeleiding van mensen in het tweede ziektejaar werk ik samen met GvMWerkt!, een outplacement- en re-integratiebureau uit Amersfoort.

Alles met Vitamine A – mijn benadering van oprechte Aandacht.

“Rebelski motiveert mensen” is niet slechts een slogan; het is de belofte dat een tijdelijke investering een duurzaam resultaat tot gevolg heeft, mede door ook zorg te dragen voor interne borging.

Kosten

Voor de kosten kan ik slechts een inschatting maken omdat ik maatwerk lever. Elk mens en elk team is tenslotte weer anders. Voorbeelden van trajecten en tarieven tref je aan op de pagina ”prijzen”.

Lees meer:

Wil je dieper ingaan op hoe mijn dienstverlening kan bijdragen aan de groei en veerkracht van jouw onderneming? Neem een kijkje bij deze specifieke diensten:

Teamcoaching | Verzuimcoaching | Loopbaanbegeleiding | Assessments | Vitamine A | Tweedespoorbegeleiding | Afspraak maken/contact | Werkwijze