Vitamine A: doe mee!

”Mensen willen maar drie dingen: gezien, gehoord en begrepen worden”

Met dit artikel daag ik je uit om mee te doen en vitamine A te delen. Je kunt als mens of als bedrijf of als team een heel mooi positief verschil maken!

Contact vindt tegenwoordig veel online plaats en technologie en processen lijken op de werkvloer de overhand te hebben. Met Covid nog vers in onze gedachten is het belang van echt contact duidelijk. Er is een waardevolle en vaak vergeten ‘vitamine’ die essentieel is voor contact en het welzijn en succes van individuen, teams en organisaties. Deze vitamine is niet iets wat je kunt innemen, maar wel iets wat je kunt geven en ontvangen en het is gratis en gemakkelijk!

Het is vitamine A: de oprechte Aandacht. Vitamine A is van levensbelang en mensen hebben allemaal een sterke behoefte/honger naar erkenning, aanraking, complimenten of bemoediging. In de USA spreekt men over de drie A’s: Attention, Appreciation en Affection.

In onze moderne samenleving communiceren we vaak via social media, e-mails en andere digitale kanalen. We volgen protocollen en processen om efficiëntie te waarborgen. Hoewel deze middelen en methoden nuttig kunnen zijn, dreigen we soms de menselijke factor uit het oog te verliezen. Mensen zijn geen robots die alleen maar functioneren volgens vaste regels en procedures. We hebben behoefte aan menselijke interactie, empathie en oprechte aandacht.

In de volgende afbeelding zie je wat ik onder Vitamine A versta:

illustratie vitamine A

Vitamine A volgens Rebelski, kleine moeite en positieve vibe garantie!

Vitamine A op de werkvloer

Dit geldt in het bijzonder op de werkvloer, waar leidinggevenden, teams en werknemers vaak worden geconfronteerd met uitdagingen, stress en druk. Vitamine A is nodig om het welzijn en de productiviteit te bevorderen. Het begint met aandacht voor het individu. Mensen willen gezien en gehoord worden, ze willen het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Een simpele “Hoe gaat het met je?” of een persoonlijk gesprek kan wonderen doen. Het laat zien dat je als leidinggevende of collega interesse toont in de persoon achter de functie.

Daarnaast is er ook aandacht nodig voor het team. Teamleden moeten zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Het gaat niet alleen om het behalen van resultaten, maar ook om het opbouwen van een sterke teamdynamiek. Door te luisteren naar de ideeën, zorgen en suggesties van teamleden, kan een leider de betrokkenheid vergroten en een positieve werkomgeving creëren.

Vitamine A is ook van cruciaal belang bij loopbaanontwikkeling. Door werknemers te helpen hun vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen en te groeien in hun carrière, toont een organisatie dat ze waarde hecht aan de individuele groei en potentie van haar medewerkers. Het geven van constructieve feedback en het bieden van kansen voor training en ontwikkeling zijn manieren om deze vitamine te verstrekken en werknemers te motiveren.

Naast aandacht voor verbetering is er ook aandacht nodig voor verzuimtrajecten. Werknemers kunnen te maken krijgen met fysieke of mentale gezondheidsproblemen die hen belemmeren om optimaal te presteren. Door te laten zien dat ze begrip en ondersteuning krijgen, kunnen werknemers zich gesteund voelen en sneller herstellen. Dit draagt bij aan het welzijn van het individu en vermindert de negatieve impact op het team en de organisatie.

Vitamine A geven en ontvangen doe je altijd goed als je dit doet vanuit de gedachte: ”ik ben okay, jij bent okay”.

Vitamine A in je persoonlijke leven

Het is belangrijk om te benadrukken dat vitamine A niet alleen op de werkvloer nodig is, maar ook in het persoonlijke leven. Mensen hebben behoefte aan oprechte aandacht, zowel online als offline. Een simpele telefoontje naar een vriend of familielid om te vragen hoe het met ze gaat kan een groot verschil maken. Het toont dat je om hen geeft en versterkt de onderlinge banden.

Doe je mee?

Kortom, vitamine A is van levensbelang. Aandacht voor het individu, het team, de loopbaan, verbetertrajecten en verzuimtrajecten is essentieel voor het welzijn en de prestaties van mensen. Samen werken aan een cultuur waarin aandacht wordt gegeven en gewaardeerd, waar empathie en menselijke interactie centraal staan.

Laten we erkennen dat we allemaal mensen zijn en dat vitamine A ons verbindt en versterkt, zowel op het werk als in ons persoonlijke leven. Doe mee en geef de wereld een positieve impuls. Je krijgt het ook terug. Beloofd!