Teamcoaching met Rebelski

Door mijn ruime ervaring in het verzorgen van teamworkshops kan ik snel schakelen, ook als het tijdens een workshop niet loopt volgens plan. Ik start met een intake met de opdrachtgever om de hulpvraag te formuleren en een beeld van de context te krijgen. Om tijd te besparen en bij de eerste sessie goed voorbereid te zijn stuur ik de deelnemers een online vragenlijst of neem ik een assessment af. Maar… het blijft maatwerk en ik zal zorgvuldig en in overleg de aanpak en methodiek bespreken.

”Mijn stijl van coachen is direct, eerlijk en resultaatgericht en niet zweverig.”

De sessies zijn kort maar krachtig en ik zorg voor vakinhoudelijke informatie, interactie, energie en humor. Tijdens de sessies plan ik leuke en uitdagende activiteiten die teamleden uit hun comfortzone halen en hen aanmoedigen om samen te werken en creatieve oplossingen te vinden. Mochten er ”pijnpunten” zichtbaar worden zal ik niet schuwen dit op tafel te leggen en te bespreken ook al gooit dit het hele programma in de war. De groepsdynamiek is namelijk altijd in beweging. Ik vind het belangrijk dat de groep leert te zien wat er speelt en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Dit is effectiever dan slechts 1 thema beetpakken. De ervaring leert namelijk dat als het ene probleem lijkt opgelost het volgende zich alweer aandient.

”Statisch een PowerPoint voorlezen is niet mijn ding. Energie uitwisselen wel!”

Teamcoaching met Vitamine A

Teamcoaching met Vitamine A

Mijn missie is om teams te helpen groeien. Ik geniet ervan om teams te zien lachen, plezier te hebben en tegelijkertijd te leren en te groeien. De sessies of workshops zijn ontworpen om teamleden te empoweren, hen sterke communicatievaardigheden bij te brengen en hen te helpen bij het stellen van haalbare teamdoelen.

Stappenplan teamcoaching

  1. Gratis intake (telefonisch, teams, op locatie naar keuze)
  2. Plan van Aanpak met desgewenst online intake of een assessment voor de deelnemers
  3. Evaluatie en overdracht naar interne professionals

Teamcoachen met een STiR-keurmerk

Iedereen kan zich coach noemen. Om mij te onderscheiden werk ik met een keurmerk. Het STiR keurmerk betekent dat ik bepaalde competenties in huis heb en ervoor zorg dat ik bijblijf in mijn vakgebied en dat ik mij conformeer aan de STiR-gedragscode voor professioneel begeleiders. In het competentieprofiel voor teamcoaches staat beschreven wat een teamcoach doet en welke vaardigheden, kennis en beroepshouding van mij worden verwacht.

Waarom zou ik in teamcoaching investeren?

Teamcoaching wordt gezien als de lijm die een team bij elkaar houdt. Daar geloof ik niet in. Het zijn de individuele teamleden met hun unieke eigenschappen die al dan niet voor een een effectief functionerende groep zorgen. Teamcoaching gaat niet alleen om het organiseren van leuke activiteiten, maar om het versterken van de onderlinge relaties, het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een positieve werkomgeving of het stellen van doelen.

”Elke casus is weer anders en niet logisch, wel psychologisch!”

Ik maak gebruik van de Teamchange methode van Martijn Vroemen. Deze methode is eigentijds, gaat uit van de positieve psychologie en biedt eenvoudig te begrijpen treffende modellen en handvatten. Mijn benadering is dan ook altijd vanuit de drie kennisdomeinen Systemisch, Psychologisch en Groepsdynamisch.

Hoe kan de communicatie worden verbeterd?

Effectieve communicatie is de sleutel tot succesvol teamwork. Ik geloof dat humor gecombineerd met theoretische onderbouwing een krachtig hulpmiddel is om de communicatie te verbeteren. Tijdens de interactieve sessies worden teamleden aangemoedigd om openlijk te communiceren, ideeën te delen en naar elkaar te luisteren. Door middel van humor creëren we een ontspannen sfeer waarin iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn en actief deel te nemen aan de communicatie. Dit kan in groepen vanuit alle branches, alle opleidingsniveaus, profit of non-profit. Door middel van oefenen met feedback geven en ontvangen wordt een groep spelenderwijs geleerd om open en anders te communiceren en dat het helpend is.

Hoe worden teamdoelen behaald?

Teamcoaching helpt teams om haalbare doelen te stellen en een duidelijke richting te bepalen. Door samen te werken aan uitdagende opdrachten en problemen op te lossen, leren teamleden elkaars sterke punten kennen en kunnen ze deze optimaal benutten. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van teams bij het stellen van realistische doelen en ondersteuning bij het ontwikkelen van een actieplan om deze doelen te bereiken.

Afspraak maken om de mogelijkheden voor jou te verkennen? Neem contact met me op. Lees hier meer over teamcoaching met vitamine A!

Maak van jouw team 1 + 1 = 3

Tenslotte… wat voor teamcoach ben ik?

Uit mijn manifest dat ik moest schrijven voor de erkende leergang Teamcoaching bij Teamchange van Martijn Vroemen:

”Ik wil als energieke teamcoach individuen en teams motiveren en inspireren om weloverwogen keuzes te maken. Ik geloof erin dat het maken van bewuste, gefundeerde en transparante keuzes de samenwerking en communicatie binnen organisaties ten goede komt. Dit doe ik door het inzetten van mijn senioriteit, humor, passie, vakkennis, ervaring en vitamine A”