Ondernemen met gemotiveerde mensen

Ondernemen met gemotiveerde mensen

Ondernemen met gemotiveerde mensen met Rebelski

Gemotiveerde mensen zorgen voor meer plezier en minder verzuim 

”Ik wens u veel personeel”

Naar verluidt is dit een Joods gezegde, het geeft te denken. Personeel heb je nodig om je bedrijf te laten floreren maar het brengt ook een hoop ”gedoe” met zich mee waar je als ondernemer niet altijd op zit te wachten en waarvoor je vaak de expertise niet of onvoldoende in huis hebt. Dat kan vervelende gevolgen hebben zoals boetes van UWV, onnodig verzuim, ongewenst vertrek van mensen of demotivatie.

In dit artikel lees je hoe je gedoe kunt voorkomen door het inschakelen van professionele begeleiding.

Elimineer gedoe door professioneel advies en begeleiding

Mijn werkwijze gaat uit van de individuele- en teamkwaliteiten met als doel een duurzaam inzetbaar resultaat. Lees hier meer over mijn visie op coaching en werkwijze. Een assessment is voor mij vaak het startpunt van het traject omdat het een ”gemeenschappelijke taal” biedt en daardoor mogelijke drempels in communicatie verlaagt of zelfs wegneemt.

Als werkgever zorg je goed voor je personeel. Sterker nog: in het arbeidsrecht staat deze zorgplicht in meerdere wetsartikelen genoemd.

Als de arbeidsovereenkomst is getekend start de reis met een doel. Door verzuim, privéproblemen (zoals een veranderende gezinssituatie, schulden of onverwerkte/onverwachte ingrijpende gebeurtenissen) of zakelijke ontwikkelingen (zoals een snelle groei van de onderneming of juist financiële tegenslag) ontstaat het gevaar dat de gestelde doelen niet behaald worden. Door professionele begeleiding in te schakelen kan jij je bezig houden met de doelen van je onderneming en de professional houdt zich bezig met de ontwikkeling van jouw mensen en teams.

”Met mijn aanpak zorg ik ervoor dat jij je aandacht op jouw ondernemersdoelstellingen kunt richten in plaats van een energielek door ”gedoe” met personeel”

Problemen bij de instroom-doorstroom-uitstroom van personeel

De instroom-doorstroom-uitstroom van personeel wordt ook wel de employee journey genoemd. Herken je onderstaande problemen?

  • Instroom: hoe weet ik of ik de juiste mensen binnenhaal?

  • Instroom: hoe zorg ik voor een goede screening aan de poort?

  • Doorstroom: hoe behoud ik mensen en hoe zorg ik dat ze gemotiveerd blijven?

  • Doorstroom/uitstroom: hoe regel ik een positief outplacementtraject?

  • Verzuim: hoe voorkom ik verzuim en breng ik mijn verzuimpercentage omlaag en hoe voldoe ik bij verzuim aan alle wet- en regelgeving?

  • Verzuim: als mijn zieke medewerker niet meer terug kan in eigen werk, hoe zorg ik dan voor een juiste begeleiding in het eerste en tweede spoor?

Oplossingen

Het kan raadzaam zijn een professional in te huren om een deel van de begeleiding over te nemen. Voor die oh zo noodzakelijke Vitamine A kan je denken aan onder meer de volgende oplossingen:

  • Het opstellen van verbeterplannen en het borgen van afspraken;

  • Het voeren van voortgangsgesprekken;

  • Coaching in persoonlijk leiderschap;

  • Outplacementtrajecten;

  • Teamtraining of teambuilding

Kom langs bij mij op kantoor in Baarn, dan drinken we een goede kop koffie en luister ik naar jouw verhaal.

Teambuilding

Disfunctionerende mensen en teams zorgen voor energielekken met een groot risico op langdurige uitval. Demotivatie heeft altijd een negatief effect op de rest van de organisatie maar ook op je klanten en leveranciers. Het zal altijd leiden tot verminderde productiviteit en daardoor vermindering van je resultaat.

Het verbeteren van de samenwerking en communicatie door middel van korte en krachtige workshops met de persoonlijke- en teamkwaliteiten als uitgangspunt kan een oplossing bieden. In elk geval is vitamine A van levensbelang!

Duurzame inzetbaarheid met verbetertrajecten en loopbaanbegeleiding

Maak je je zorgen over hoe je je mensen kunt behouden? In deze tijd met een krappe arbeidsmarkt een zorg voor vele ondernemers. Je kunt je afvragen hoeveel energie je wilt steken in het behouden van mensen (of ”binden en boeien”). Je kunt ook overwegen om de employee journey zo comfortabel mogelijk te maken voor je mensen. Dit is een langetermijnvisie, want gen-Z heeft de intrede op de arbeidsmarkt gedaan en deze jongeren zijn een stuk minder standvastig vergeleken met de babyboomers, generatie X of de millenials. De meest ideale situatie zou dan zijn dat álle werkgevers investeren in een zo comfortabel mogelijke reis, dan hebben ze er ook allemaal voordeel van als deze jongeren na één à twee jaar ergens anders heen gaan.

”Als hr-adviseur zei ik vaak dat mijn missie pas geslaagd was als alle (ex)medewerkers op een verjaardag positief zouden spreken over het bedrijf.”

Om je mensen te behouden is oprechte aandacht van levensbelang. Dit houdt in dat er oprechte aandacht is voor: hun loopbaanwensen, kwaliteiten, ontwikkelpunten en verhaal. Niet iedereen heeft het in zich om die aandacht te kunnen geven. Het valt te bezien of leidinggevenden dit in een cursus kunnen leren. Die aandacht geven heet ook wel ”coachend leiderschap” en is voor veel werkenden een doorslaggevende factor om te blijven of te vertrekken. Dit blijkt uit veel onderzoeken over werkgeluk. Onder meer Gallup’s Wellbeing at work biedt prachtige inzichten en bruikbare tools en checklists over dit onderwerp. ”People don’t leave companies, they leave managers” wordt wel eens gezegd.

Verzuimbegeleiding

”Verzuim is een keuze, ziek zijn overkomt je”

Verzuim begint niet met de ziekmelding, dit begint met preventie. Ik kan niet genoeg roepen dat er ”vitamine A” in moet. Op deze pagina wordt hier meerdere keren naar verwezen. Als je echt aandacht hebt voor je mensen zal dat al zorgen voor minder verzuim. Als toch iemand langdurig uitvalt (zes weken of langer) komt de Procesgang Wet Verbetering Poortwachter kijken. Hier krijg je te maken met een heleboel partijen, een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar en ingewikkelde wet- en regelgeving. Als het verzuimdossier niet compleet is riskeer je bovendien een boete van UWV voor nog een jaar loondoorbetaling inclusief re-integratieverplichtingen. met professionele begeleiding borg je preventie, juiste dossiervorming, contact met alle betrokkenen en coördinatie van documentenstroom. Lees hier meer over verzuim en vraag hier de whitepaper aan over de aanpak van verzuim met behulp van het huis van werkvermogen.