Rebelski motiveert mensen

Teamcoaching met Vitamine A!

Lees meer

Verzuimcoaching

Lees meer

Loopbaancoaching

Lees meer

Over Rebelski

Rebelski motiveert mensen. In de tabjes lees je hoe.

Vitamine A!

Vitamine A: doe mee!

”Mensen willen maar drie dingen: gezien, gehoord en begrepen worden”

Met dit artikel daag ik je uit om mee te doen en vitamine A te delen. Je kunt als mens of als bedrijf of als team een heel mooi positief verschil maken!

In deze moderne tijd, waarin technologie en processen de overhand lijken te hebben, is er een waardevolle en vaak vergeten ‘vitamine’ die essentieel is voor het welzijn en succes van individuen, teams en organisaties. Deze vitamine is niet iets wat je kunt innemen, maar eerder iets wat je kunt geven en ontvangen. We hebben het over vitamine A: de oprechte Aandacht. Vitamine A is van levensbelang en mensen hebben allemaal een sterke behoefte/honger naar erkenning, aanraking, complimenten of bemoediging. In de USA spreekt men over de drie A’s: Attettion, Appreciation en Affection.

In onze moderne samenleving communiceren we vaak via social media, e-mails en andere digitale kanalen. We volgen protocollen en processen om efficiëntie te waarborgen. Hoewel deze middelen en methoden nuttig kunnen zijn, dreigen we soms de menselijke factor uit het oog te verliezen. Mensen zijn geen robots die alleen maar functioneren volgens vaste regels en procedures. We hebben behoefte aan menselijke interactie, empathie en oprechte aandacht.

In de volgende afbeelding zie je wat ik onder Vitamine A versta:

(meer…)

Aanpak

Omdat coaching maatwerk is, is het lastig om een beeld te schetsen wat de begeleiding van jouw mensen inhoudt. Met deze pagina doe ik een poging het traject voor jou zo helder mogelijk te maken. Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende problemen bij coaching en het antwoord, mijn aanpak en dienstverlening. Allereerst een kennismaking met deze video.

Kennismaking

In deze video maak je kennis met mij en de aanpak van zaken waar jij tegenaan loopt met personeel.

Een traject start altijd met een gratis een intakegesprek. Dit duurt ongeveer een uur. Hier bepalen we of het klikt en hoe we met elkaar verder gaan.

De tien meest voorkomende problemen bij coaching

 1. Hoge kosten voor coaching en begeleiding.
  • Coaching betekent een investering in de duurzame groei van je team, wat uiteindelijk kostenbesparend kan zijn door een verbeterde efficiëntie en lager verzuim.
 2. Onzekerheid over de meetbare resultaten van coaching.
  • Samen bepalen we meetbare doelen en evalueren we regelmatig de voortgang en zorg ik voor borging in jouw organisatie.
 3. Tijdgebrek om coaching in te passen in het drukke schema.
  • Jij bepaalt hoe de coaching ingepast wordt op momenten die voor jou het beste werken, zonder verstoring van jouw dagelijkse activiteiten en die van jouw mensen.
 4. Weerstand van medewerkers tegen verandering.
  • Weerstand is goed, dit geeft aan dat het mensen raakt. Vanuit die weerstand probeer ik stapsgewijs de betrokkenheid te vergroten om een soepele overgang te garanderen.
 5. Gebrek aan vertrouwelijkheid in het coachingproces.
  • ”Contact” maken is een must. Zonder mandaat is een traject kansloos. De vertrouwelijkheid en privacy waarborg ik door mijn privacystatement en volg ik ethische richtlijnen (ik ben erkend STIR begeleider) om een veilige omgeving te waarborgen. download de STIR gedragscode
 6. Onvoldoende ervaring van de coaches in mijn branche.
  • Ik heb een ruime werkervaring in verschillende branches (zie mijn cv) en expertise in verschillende sectoren. Jouw context en behoeften staan centraal in mijn aanpak.
 7. Moeilijkheid om de impact van coaching op de bedrijfscultuur te meten.
  • Samen bepalen we meetbare indicatoren voor cultuurverandering in mijn aanpak, zodat de impact op de bedrijfscultuur duidelijk zichtbaar wordt.
 8. Onduidelijkheid over het langetermijneffect van coaching.
  • Samen bepalen we kort- en langetermijnstrategieën en hoe de aansluiten met jouw interne professionals wordt gemaakt.
 9. Angst voor confrontaties of weerstand tijdens coachingsessies.
  • Het omgaan met weerstand is een belangrijk punt in mijn opleiding en werkervaring. Mijn aanpak is direct en ik durf aan te kaarten wat ik observeer en ik stimuleer open communicatie en een veilige omgeving. Als er angst of weerstand is (zichtbaar en onzichtbaar) probeer ik dit op tafel te leggen en bespreekbaar te maken.
 10. Gebrek aan betrokkenheid van medewerkers bij het coachingproces.
  • Om de betrokkenheid van de mensen te maximaliseren en duurzame gedragsverandering te bevorderen werk ik interactief, direct en met humor.

Het stappenplan voor coaching met vitamine A

 1. Gratis intake (telefonisch, teams, op locatie naar keuze)
 2. Plan van Aanpak met desgewenst online intake of een assessment voor de deelnemers
 3. Evaluatie en overdracht naar interne professionals

Intake, hulpvragen en oplossingen

De intake is altijd gratis en vindt plaats bij mij in Baarn of op een andere plek in overleg. We bespreken jouw vraagstuk vanuit een breed perspectief (omgeving, context en cultuur spelen mee) en sparren over mogelijke oplossingen en of bijvoorbeeld vooraf een assessment gewenst is. Na de intake volgt een plan van aanpak. Omdat dit maatwerk is zie je hieronder enkele voorbeelden en oplossingen vanuit de praktijk.

Loopbaan- of opleidingsvraagstuk

Je hebt het gevoel dat er meer in iemand zit maar het komt er niet uit. Of je ziet dat een team niet lekker loopt door bijvoorbeeld spanningen onderling, een fusie, verzuim of verloop. Kortom: wat is nodig om van 1+1=3 te maken. Samen bepalen we mogelijkheden en verbeterpunten en stellen een helder en werkbaar plan van aanpak op. Bestemd voor:

 • Werkenden, leidinggevenden, teamleiders
 • Niet-werkenden om wat voor reden dan ook
 • Langdurig zieken of hun leidinggevenden

Verzuim

”Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze”.

Verzuim is nooit leuk, en is ingewikkeld voor medewerkers en werkgevers door de gecompliceerde wet- en regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter en AVG en de vele betrokken partijen zoals de arbodienst, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, re-integratie- en outplacementbureau en andere behandelaars..

In het belang van een duurzaam herstel is het belangrijk dat er goed naar elkaar geluisterd wordt en heldere afspraken gemaakt worden, uitgaande van de mogelijkheden, niet van de onmogelijkheden. Ik kan bijvoorbeeld de stappen van Poortwachter monitoren, zorgen dat alle documenten op tijd zijn, contact onderhouden met de betrokken partijen zoals de arbodienst, vitaliteitsgesprekken voeren, bemiddelen enz. Via GvMWerkt!, een outplacement- en re-integratiebureau uit Amersfoort, begeleid ik werkenden in het tweede spoor in de zoektocht naar een andere baan.

Ook geef ik verzuimworkshops voor leidinggevenden. Zij zijn de eersten die een medewerker contact als hij uitvalt. Met dat eerste contact en het verloop van de ziekmelding valt veel te verbeteren waardoor het verzuim en de frequentie en dus ook de kosten dalen. Ook het bijspijkeren van de wet- en regelgeving rondom verzuim is belangrijk.

Lees hier alles over verzuim en waar je mee te maken kunt krijgen.

Teamcoaching

Als het niet lekker loopt in een team kan je ervoor kiezen externe hulp in te schakelen. Twijfel je of je dit intern of extern wilt oplossen, lees dan meer op deze pagina. Mijn aanpak is gericht op korte en krachtige trajecten. Om tijd te besparen en effectief te werk te gaan tijdens de sessies maak ik een online vragenlijst van tevoren en/of starten we met een assessment dat vooraf individueel met de deelnemers wordt besproken. Zo gaan we goed beslagen te werk.

De broodnodige vitamine A wordt gewaarborgd door te werken met kleine groepen van maximaal tien personen. Bij grotere groepen schakel ik een collega in voor assistentie.

Mijn ervaring is dat bij gangbare vraagstukken over communicatie en samenwerking drie sessies van twee uur al voor een positieve verandering kunnen zorgen. Mijn ervaring is ook dat geen mens en dus ook geen team hetzelfde is en dat soms alles wat van te voren gepland is overboord moet omdat er zaken aan de orde komen tijdens de sessies die behandeld moeten worden. Dan duiken we de onderstroom in en onderzoeken we wat van belang is in wat zich afspeelt in het onzichtbare. Lees hier meer over teambuilding en over de onderstroom.

Ik ben STIR erkend begeleider en werk volgend deze gedragscode: download de STIR gedragscode en voldoe aan het competentieprofiel van de teamcoach.

Instroom/werving/solliciteren

Met een assessment kan je vooraf bepalen of een kandidaat op bepaalde kenmerken past in jouw team of organisatie. Met een DISC analyse worden de zichtbare communicatie- en gedragsvoorkeuren duidelijk, met TMA worden de drijfveren en daarmee samenhangende talenten duidelijk en hoe deze zich verhouden tot competenties, met DISC-3D wordt naast gedrag en communicatie ook gekeken naar de denkstijlen (hoe fiets je een probleem aan) en drijfveren (waarom doe je dit). Als je deze individuele stijlen plot op een team kan dit zeer verhelderend en inspirerend werken of als uitgangspunt om met bepaalde thema’s aan de slag te gaan.

Doorstroom en uitstroom

Een assessment kan je helpen om intern van functie te veranderen of om meer helderheid te krijgen over jouw loopbaan. Werkgevers, teamleiders of leidinggevenden kunnen dit prima inzetten bij loopbaanvraagstukken en teamvraagstukken of teambuilding.

Prijzen en meer lezen

Bovenstaande betekent dat ik maatwerk lever. Lees meer door op het onderwerp van je keuze te klikken:

Teambuilding | Coaching | Prijzen | Alles wat je moet weten over verzuim | Vitamine A! | Assessments

Over Judy Rebel

Als wij met elkaar een traject in gaan ga ik veel vragen stellen aan jou. Daarom hier wat over mij. Eerlijk is eerlijk. Anderen over mij:

”Judy, daar zit gas op. Ze is er. Ze wil graag iets teweegbrengen, doet dit door macro te denken, analytisch maar op haar weg. Op haar manier, daadkrachtig en inspirerend en om die ander wat te geven.”

Plan direct een afspraak in of vul het contactformulier in

In mijn opleiding maakte ik kennis met stromingen vanuit de positieve psychologie. Daarvan heeft de transactionele analyse (TA) de meeste indruk gemaakt en is verworden tot de belangrijkste stroming van waaruit ik leef en werk. De drie belangrijkste elementen vanuit uit de TA zijn: de levenshouding ”ik ben o.k. jij bent o.k.” en de gedachte dat ieder mens in staat is om zelfstandig te denken, voelen en handelen. Daarnaast gaat de TA ervan uit dat mensen al heel jong besluiten nemen over hoe ze reageren in bepaalde situaties. Mensen hebben dus ALTIJD een keuze en daarmee kan ”overlevingsgedrag” omgezet worden naar effectief gedrag.

Wil je weten hoe mijn weg verlopen is, lees dan verder.

(meer…)

Aanpak

Omdat coaching maatwerk is, is het lastig om een beeld te schetsen wat de begeleiding van jouw mensen inhoudt. Met deze pagina doe ik een poging het traject voor jou zo helder mogelijk te maken. Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende problemen bij coaching en het antwoord, mijn aanpak en dienstverlening. Allereerst een kennismaking met deze video.

Kennismaking

In deze video maak je kennis met mij en de aanpak van zaken waar jij tegenaan loopt met personeel.

Een traject start altijd met een gratis een intakegesprek. Dit duurt ongeveer een uur. Hier bepalen we of het klikt en hoe we met elkaar verder gaan.

De tien meest voorkomende problemen bij coaching

 1. Hoge kosten voor coaching en begeleiding.
  • Coaching betekent een investering in de duurzame groei van je team, wat uiteindelijk kostenbesparend kan zijn door een verbeterde efficiëntie en lager verzuim.
 2. Onzekerheid over de meetbare resultaten van coaching.
  • Samen bepalen we meetbare doelen en evalueren we regelmatig de voortgang en zorg ik voor borging in jouw organisatie.
 3. Tijdgebrek om coaching in te passen in het drukke schema.
  • Jij bepaalt hoe de coaching ingepast wordt op momenten die voor jou het beste werken, zonder verstoring van jouw dagelijkse activiteiten en die van jouw mensen.
 4. Weerstand van medewerkers tegen verandering.
  • Weerstand is goed, dit geeft aan dat het mensen raakt. Vanuit die weerstand probeer ik stapsgewijs de betrokkenheid te vergroten om een soepele overgang te garanderen.
 5. Gebrek aan vertrouwelijkheid in het coachingproces.
  • ”Contact” maken is een must. Zonder mandaat is een traject kansloos. De vertrouwelijkheid en privacy waarborg ik door mijn privacystatement en volg ik ethische richtlijnen (ik ben erkend STIR begeleider) om een veilige omgeving te waarborgen. download de STIR gedragscode
 6. Onvoldoende ervaring van de coaches in mijn branche.
  • Ik heb een ruime werkervaring in verschillende branches (zie mijn cv) en expertise in verschillende sectoren. Jouw context en behoeften staan centraal in mijn aanpak.
 7. Moeilijkheid om de impact van coaching op de bedrijfscultuur te meten.
  • Samen bepalen we meetbare indicatoren voor cultuurverandering in mijn aanpak, zodat de impact op de bedrijfscultuur duidelijk zichtbaar wordt.
 8. Onduidelijkheid over het langetermijneffect van coaching.
  • Samen bepalen we kort- en langetermijnstrategieën en hoe de aansluiten met jouw interne professionals wordt gemaakt.
 9. Angst voor confrontaties of weerstand tijdens coachingsessies.
  • Het omgaan met weerstand is een belangrijk punt in mijn opleiding en werkervaring. Mijn aanpak is direct en ik durf aan te kaarten wat ik observeer en ik stimuleer open communicatie en een veilige omgeving. Als er angst of weerstand is (zichtbaar en onzichtbaar) probeer ik dit op tafel te leggen en bespreekbaar te maken.
 10. Gebrek aan betrokkenheid van medewerkers bij het coachingproces.
  • Om de betrokkenheid van de mensen te maximaliseren en duurzame gedragsverandering te bevorderen werk ik interactief, direct en met humor.

Het stappenplan voor coaching met vitamine A

 1. Gratis intake (telefonisch, teams, op locatie naar keuze)
 2. Plan van Aanpak met desgewenst online intake of een assessment voor de deelnemers
 3. Evaluatie en overdracht naar interne professionals

Intake, hulpvragen en oplossingen

De intake is altijd gratis en vindt plaats bij mij in Baarn of op een andere plek in overleg. We bespreken jouw vraagstuk vanuit een breed perspectief (omgeving, context en cultuur spelen mee) en sparren over mogelijke oplossingen en of bijvoorbeeld vooraf een assessment gewenst is. Na de intake volgt een plan van aanpak. Omdat dit maatwerk is zie je hieronder enkele voorbeelden en oplossingen vanuit de praktijk.

Loopbaan- of opleidingsvraagstuk

Je hebt het gevoel dat er meer in iemand zit maar het komt er niet uit. Of je ziet dat een team niet lekker loopt door bijvoorbeeld spanningen onderling, een fusie, verzuim of verloop. Kortom: wat is nodig om van 1+1=3 te maken. Samen bepalen we mogelijkheden en verbeterpunten en stellen een helder en werkbaar plan van aanpak op. Bestemd voor:

 • Werkenden, leidinggevenden, teamleiders
 • Niet-werkenden om wat voor reden dan ook
 • Langdurig zieken of hun leidinggevenden

Verzuim

”Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze”.

Verzuim is nooit leuk, en is ingewikkeld voor medewerkers en werkgevers door de gecompliceerde wet- en regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter en AVG en de vele betrokken partijen zoals de arbodienst, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, re-integratie- en outplacementbureau en andere behandelaars..

In het belang van een duurzaam herstel is het belangrijk dat er goed naar elkaar geluisterd wordt en heldere afspraken gemaakt worden, uitgaande van de mogelijkheden, niet van de onmogelijkheden. Ik kan bijvoorbeeld de stappen van Poortwachter monitoren, zorgen dat alle documenten op tijd zijn, contact onderhouden met de betrokken partijen zoals de arbodienst, vitaliteitsgesprekken voeren, bemiddelen enz. Via GvMWerkt!, een outplacement- en re-integratiebureau uit Amersfoort, begeleid ik werkenden in het tweede spoor in de zoektocht naar een andere baan.

Ook geef ik verzuimworkshops voor leidinggevenden. Zij zijn de eersten die een medewerker contact als hij uitvalt. Met dat eerste contact en het verloop van de ziekmelding valt veel te verbeteren waardoor het verzuim en de frequentie en dus ook de kosten dalen. Ook het bijspijkeren van de wet- en regelgeving rondom verzuim is belangrijk.

Lees hier alles over verzuim en waar je mee te maken kunt krijgen.

Teamcoaching

Als het niet lekker loopt in een team kan je ervoor kiezen externe hulp in te schakelen. Twijfel je of je dit intern of extern wilt oplossen, lees dan meer op deze pagina. Mijn aanpak is gericht op korte en krachtige trajecten. Om tijd te besparen en effectief te werk te gaan tijdens de sessies maak ik een online vragenlijst van tevoren en/of starten we met een assessment dat vooraf individueel met de deelnemers wordt besproken. Zo gaan we goed beslagen te werk.

De broodnodige vitamine A wordt gewaarborgd door te werken met kleine groepen van maximaal tien personen. Bij grotere groepen schakel ik een collega in voor assistentie.

Mijn ervaring is dat bij gangbare vraagstukken over communicatie en samenwerking drie sessies van twee uur al voor een positieve verandering kunnen zorgen. Mijn ervaring is ook dat geen mens en dus ook geen team hetzelfde is en dat soms alles wat van te voren gepland is overboord moet omdat er zaken aan de orde komen tijdens de sessies die behandeld moeten worden. Dan duiken we de onderstroom in en onderzoeken we wat van belang is in wat zich afspeelt in het onzichtbare. Lees hier meer over teambuilding en over de onderstroom.

Ik ben STIR erkend begeleider en werk volgend deze gedragscode: download de STIR gedragscode en voldoe aan het competentieprofiel van de teamcoach.

Instroom/werving/solliciteren

Met een assessment kan je vooraf bepalen of een kandidaat op bepaalde kenmerken past in jouw team of organisatie. Met een DISC analyse worden de zichtbare communicatie- en gedragsvoorkeuren duidelijk, met TMA worden de drijfveren en daarmee samenhangende talenten duidelijk en hoe deze zich verhouden tot competenties, met DISC-3D wordt naast gedrag en communicatie ook gekeken naar de denkstijlen (hoe fiets je een probleem aan) en drijfveren (waarom doe je dit). Als je deze individuele stijlen plot op een team kan dit zeer verhelderend en inspirerend werken of als uitgangspunt om met bepaalde thema’s aan de slag te gaan.

Doorstroom en uitstroom

Een assessment kan je helpen om intern van functie te veranderen of om meer helderheid te krijgen over jouw loopbaan. Werkgevers, teamleiders of leidinggevenden kunnen dit prima inzetten bij loopbaanvraagstukken en teamvraagstukken of teambuilding.

Prijzen en meer lezen

Bovenstaande betekent dat ik maatwerk lever. Lees meer door op het onderwerp van je keuze te klikken:

Teambuilding | Coaching | Prijzen | Alles wat je moet weten over verzuim | Vitamine A! | Assessments

Prijzen

Rebelski levert maatwerk

Elk mens is uniek. Zo zijn ook de vraagstukken die mensen hebben uniek en ik pas mijn begeleiding daarop aan. Ik wil jou of jouw team de best passende begeleiding bieden zodat je er ook wat aan hebt, op de korte én lange termijn. Daarom investeer ik in (verdiepings)trainingen, intervisie en vakliteratuur om mijn vakkennis up to date te houden.

Intake

Om goed te kunnen bepalen welke route we gaan nemen start ik met een intake. Dit duurt ongeveer een uur en is altijd gratis. Belangrijk vooral is dat het klikt.

Tarieven

Als we met elkaar een voorlopige route hebben afgesproken plannen we de vervolgafspraken. Dan reken ik €95 per uur exclusief btw. En afhankelijk van de locatie kunnen daar reiskosten bijkomen. Ik reken 35 cent per kilometer en mogelijk reistijd, afhankelijk van hoe lang ik in de auto moet zitten.

Het kan zijn dat een assessment onderdeel uitmaakt van het traject. De kosten daarvan variëren tussen de €65 voor alleen een basis DISC analyse en €600 voor een uitgebreide TMA-analyse inclusief gesprekken met betrokkenen en toegang tot het TMA dashboard.

Trajecten

Mijn ervaring is dat een loopbaantraject bestaat uit vier tot tien sessies van een uur. Dit is sterk afhankelijk van jouw vraagstuk en hoeveel hulp je nodig hebt (of je bijvoorbeeld zelf een cv kunt maken of dat je dat wilt leren). Teamsessies variëren van één lange sessie van een middag of ochtend of drie kortere sessies van twee uur. Ik wil in maximaal vijf sessies het vraagstuk kunnen tackelen en de aansluiting kunnen maken met jouw interne organisatie.

Ik heb tijd nodig voor een grondige voorbereiding, ik zal mogelijk kosten maken voor het inkopen van assessments, beroepskeuzetests, studiekeuzetests of andere hulpmiddelen om jou of jouw team zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ook dat is afhankelijk van jouw wensen.

Je bent altijd welkom voor een vrijblijvende kop koffie om jouw vraagstuk en een raming van jouw investering te bespreken. Bel of vul het contactformulier in op de contactpagina.

Whitepapers

 • Duurzame inzetbaarheid met het Huis van Werkvermogen. Download hier dit whitepaper als je meer wilt weten over duurzame inzetbaarheid van jouw team of jezelf.

Downloads

Alle prijzen zijn exclusief btw en op alle transacties zijn de leveringsvoorwaarden voor leden van ZZP Nederland (mei 2018) van toepassing. Je kunt ze hier downloaden.

Lees ook het privacybeleid, en uitleg over assessments, allemaal zaken waar ik 100% achter sta!