Wat is Deep Democracy en wat kan je ermee?

Judy Rebel

23 juli 2023

Wat is Deep Democracy?

Deep Democracy is een wijze van besluitvorming en communicatie die verder gaat dan traditionele democratische processen. Het is gebaseerd op het principe van inclusiviteit, waarbij alle stemmen en perspectieven serieus worden genomen, ook die van de minderheid. Het woord “democratie” vindt zijn oorsprong in het oude Grieks. Het is samengesteld uit de woorden “demos”, wat “volk” betekent, en “kratos”, wat “heerschappij” of “macht” betekent. Samen betekent democratie dus letterlijk “volksheerschappij” of “volksmacht”.

Deep Democracy bouwt voort op dit concept en moedigt aan om naar alle stemmen te luisteren, zelfs als ze afwijken van de meerderheid. De methode, ook wel Lewis-methode genoemd, is in 1990 bedacht door Myrna Lewis en wordt veel gebruikt door teamcoaches.

boek cover

Wat is de Lewis-methode?

Myrna Lewis is een Zuid-Afrikaanse psycholoog en facilitator die bekend staat om haar werk op het gebied van groepsdynamiek en besluitvorming. Deep Democracy is een benadering van groepsfacilitatie en conflictresolutie die tot doel heeft alle stemmen binnen een groep te horen, ook de minderheidsgeluiden, en om conflicten te benaderen als kansen voor groei en transformatie. Het is een holistische methode die elementen van psychologie, systemisch werk en sociale dynamiek integreert.

De kern is super simpel: zonder oordelen ervoor zorgen dat wat gezegd moet worden gezegd kan worden. Verschillen worden niet weggepoetst of gladgestreken. Die verschillen zijn er, altijd. Net als de onderstroom.

De stappen van de Lewis-methode omvatten:

  1. Het verzamelen van alle perspectieven: Het creëren van een veilige omgeving waarin alle deelnemers zich vrij voelen om hun gedachten en gevoelens te delen.
  2. Het onderzoeken van diepere betekenissen: Het achterhalen van de onderliggende motivaties en gevoelens achter de standpunten van de verschillende groepsleden.
  3. Het vinden van een gezamenlijke beslissing: Het streven naar consensus en inclusieve besluitvorming waarbij alle perspectieven worden meegenomen.
  4. Implementatie en follow-up: Het zorgen voor de uitvoering van de genomen beslissingen en het opvolgen van de resultaten.
  5. Werken met de onderstroom-vissen vangen

Stap 5 richt zich op het ontdekken en erkennen van de onderstroom – de verborgen, vaak emotionele en onuitgesproken dynamieken binnen een groep. De onderstroom heeft een aanzienlijke invloed hebben op het groepsproces en de besluitvorming en kan voor sabotage zorgen.

cartoon ijsberg

Bron afbeelding: www.deepdemocracy.nl

Wat is de onderstroom?

De onderstroom verwijst naar de verborgen dynamieken, emoties en onuitgesproken zaken die van invloed zijn op de interactie binnen een groep. Het is vaak een combinatie van bewuste en onbewuste gevoelens en overtuigingen die invloed hebben op de manier waarop mensen zich gedragen en communiceren. Die onderstroom is er altijd en overal. De kunst is om zonder oordeel boven water te halen wat van belang is, zodanig dat iedereen zich gehoord voelt.

Wat is de sabotagelijn?

illustratie Sabotagelijn

Bron afbeelding: www.humandimensions.nl

De sabotagelijn (Lewis, 2008) is een cruciaal concept binnen de Lewis-methode en verwijst naar het moment waarop mensen zich niet gehoord voelen en zich terugtrekken uit het groepsproces. Elementen van de sabotagelijn kunnen onder andere bestaan uit onderdrukte emoties, conflicten die worden genegeerd, het negeren van minderheidsstandpunten en weerstand tegen besluitvorming. Lees in dit artikel van Boom Management meer over de sabotagelijn en de stadia van manifestatie en hoe je moet ”vissen” en moet voorkomen dat kleine visjes uitgroeien tot haaien!

cartoon haaien

Bron afbeelding: https://boommanagement.nl/artikel/sabotage-in-de-samenwerking-haaien/

Wat doet Rebelski met Deep Democracy?

In mijn individuele- en teambegeleiding ben ik mij, na het lezen van het boek “Deep Democracy” van Jitske Kramer, meer bewust geworden van het belang van het erkennen van de mening van de minderheid en alle belangen. Het helpt om een veilige en inclusieve omgeving te creëren waarin alle stemmen worden gehoord en serieus worden genomen, waaronder die van de minderheid. Het heeft mijn benadering van besluitvorming en communicatie verrijkt en stelt me in staat om effectiever te faciliteren en betere resultaten te bereiken. Geïnspireerd om aandacht te hebben voor ALLE meningen heb ik mijn inzet voor inclusieve besluitvorming versterkt, met aandacht voor alle perspectieven binnen individuele en teamprocessen. Lees ook mijn artikel over Vitamine A, nee, niet de voedingsstof, maar de A van oprechte Aandacht!

Meer weten? Neem gerust contact met me op!