Het Wat: DISC

DISC is een instrument dat gedrags- en communicatiepatronen zichtbaar maakt. DISC toont in wat voor soort (werk)omgeving mensen het beste tot hun recht komen. Hierdoor is het goed in te zetten bij loopbaan- en teambuildingsvraagstukken zoals het optimaliseren van de teamprestaties, verbeterplannen en bij werving en selectie.

DISC geeft inzicht in iemands besluitvaardigheid (D), manier van communiceren (I), omgaan met relaties en veranderingen (S) en volgen van regels, details en procedures (C).

Het DISC-model is gebaseerd op het Joharivenster, misschien ken je dit. ‘Wat zie ik, wat laat ik zien en wat laat ik verborgen en wat zie ik zelf niet?’

DISC-model

Het DISC model, met dank aan #DISCfactor B.V.

Werkwijze:

De deelnemer ontvangt een link waarmee hij toegang krijgt tot de DISC analyse. De deelnemer kiest uit 24 woordreeksen steeds het woord dat het meest en het mist op hem van toepassing is. Die 24 keer 4 = 96 keuzes geven een beeld van de voorkeursstijlen, een combinatie van stijlen zoals in de afbeeldingen hierboven laten zien. Ik ben bijvoorbeeld een D-I, daadkrachtig en interactief, taak- en mensgericht en houd van een hoog tempo van handelen.

DISC-stijlen

De DISC stijlen, met dank aan #DISCfactor BV

Zo kan in een team de ideale mix bepaald worden (vaak is het uitgangspunt de missie, visie en strategie van de organisatie) en aan de hand van de DISC profielen wordt bezien of de wens klopt met de werkelijkheid. We kijken dan naar het tempo, mate van taak- en mensgerichtheid, hoe de individuele teamleden zich gedragen onder stress, wat hen drijft en proces- of resultaatgerichtheid.

Blijkt bijvoorbeeld dat in een team de voorkeursstijl voornamelijk mensgericht is, dus een combinatie van geel en groen, maar voor de organisatiedoelen een meer taakgerichte stijl (blauw en rood) wenselijk is, kan daar op gestuurd worden in de ontwikkeling en communicatie van het team.

Een team met alleen maar denkers krijgt weinig gedaan, een team met alleen maar doeners denkt onvoldoende na.

“DISC kan je inzetten voor je persoonlijke ontwikkeling. Het brengt je zelfinzicht en daar kan je je voordeel mee doen doordat je je eigen gedrag leert duiden en dat van een ander. Daardoor communiceer je effectiever”.

Het Hoe en Waarom- vul DISC aan met Denkstijlen en Drijfveren

diagram DISC

Afbeelding van Hugo Lumens DISC 3D

Wil je nog dieper ingaan op wat iemand drijft en motiveert? Dan biedt de 3D-analyse dit inzicht. Het gaat naast het zichtbare (DISC) in op het onzichtbare: hoe iemand zijn werk aanpakt (#Denkstijlen) en waarom (#Drijfveren). Dit levert 25 pagina’s zelfinzicht op en is zeer toepasbaar bij persoonlijke ontwikkeling en teamcoaching. In deze afbeelding zie je hoe het samenhangt.

2. Het hoe: Denkstijlen

“Hoe kan het toch, dat voor mij voor de hand liggende zaken door een ander compleet niet worden gezien?” Dat heeft te maken met hoe iemand een taak aanvliegt. Dat is meetbaar met Denkstijlen. Ze bieden inzicht in hoe we iets doen of hoe we een taak of probleem aanpakken. Je kunt denken vanuit concepten, vanuit de praktijk, experimenteel of bewezen/beproefd. Met de Denkstijlen weet je hoe iemand het werk tegemoet treedt en welke rol hij oppakt in het team en of hij dat doet vanuit micro- of macroperspectief. Dit resulteert in vijf denkstijlen, makkelijk te onthouden door het acroniem TEAMS en de vijf v’s: Theoreticus (vernieuwer), Executer (voltooier), Analist (verbeteraar), Manager (verbinder) en Strateeg (vooruitkijker).

3. Het waarom: Drijfveren

Drijfveren hebben te maken met jouw overtuigingen, ze bepalen sterk hoe je de wereld inkijkt. Ze beïnvloeden de keuzes die je maakt, de vrienden die je kiest, je loopbaan, je vrijetijdsbesteding en zelfs de woorden die je kiest. Mensen leven en werken vanuit vier basisprincipes:

De een wil goede resultaten behalen door het volgen van gezonde principes volgens het ‘boekje’, dit is de drijfveer Loyaliteit. De ander wil voor iedereen inclusief zichzelf op een betrokken en prettige manier de ruimte ervaren  voor ontwikkeling (drijfveer Gelijkwaardigheid). Weer een ander wil zich het liefst op een bijzondere manier onderscheiden door een prestatie neer te zetten en doelen te bereiken op zijn eigen manier (drijfveer Persoonlijke vrijheid). Er is ook een categorie mensen die het liefst recht wil doen aan mensen en situaties door perspectief te bieden en een bijdrage te leveren (drijfveer Rechtvaardigheid).

Een combinatie van DISC-Denkstijlen-Drijfveren levert een 25 pagina’s tellend rapport over jou op. Graag bespreek ik dit rapport persoonlijk met je. Wil je meer weten over wat het kost, klik dan hier.

Stuur mij een mail met jouw vraagstuk en we verkennen de mogelijkheden!

Is DISC wetenschappelijk verantwoord?

DISC verguisd en geprezen. Verguisd omdat het niet wetenschappelijk verantwoord zou zijn, geprezen als tool om mooie gesprekken te hebben. Lees hierover meer in dit blog.