Wat is een assessment en wat kan je ermee?

Een assessment is een analyse van iemands capaciteiten, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid, communicatiestijl en andere relevante eigenschappen. Het doel van een assessment is om een dieper inzicht te krijgen in de kandidaat,  medewerker of het team. Dit gebeurt vaak in het kader van selectie, ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, of het verbeteren van teamdynamiek.

Er zijn vele manieren om mensen te testen. Het kan handig zijn om mensen ”te kaderen”. Ik spreek liever niet van een test maar van een analyse. Een test impliceert immers goed of fout, en daar gaat het bij een assessment niet om. Het biedt handvatten voor de deelnemer voor zelfinzicht en inzicht in anderen. Elk mens is uniek, maar toch levert zelfinzicht veel op. Waarom zou je investeren in een assessment of persoonlijkheidsanalyse? In dit artikel heb ik het allemaal overzichtelijk op een rijtje gezet voor je. Hieronder volgt een opsomming van de meest gebruikte assessments. Ik heb gekozen om mij te certificeren voor DISC, DISC-3D en TMA omdat dit eenvoudig uit te leggen assessments zijn en veel mogelijkheden bieden voor teams. Het levert ALTIJD positieve gesprekken op en ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zich er niet in kon vinden.

DISC-model    tma radar grafiek

Er wordt veel geschreven over de betrouwbaarheid en validiteit van ”de kleurtjes-analyses”. Mijn visie hierop lees je hier over DISC en hier over TMA.

Dit zijn de meest gebruikte assessments

Big 5: Er zijn vijf dimensies die makkelijk te onthouden zijn door de afkorting: OCEAN. Dit staat voor: Openness to Experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness en Neuroticism. De vragen worden zo gesteld dat je op elke vraag een antwoord van 1 tot en met 5 kan geven, waarbij 1 staat voor helemaal niet mee eens en 5 staat voor helemaal mee eens. Op die manier ontstaat er een schaal of lijn waarlangs jouw totaal score per dimensie komt te staan. Je wordt vergeleken met andere mensen en zo kan er bijvoorbeeld uitkomen dat je minder extravert bent dan anderen, maar vergeleken met anderen juist wel heel erg open staat voor nieuwe ideeën.

MBTI: Deze persoonlijkheidstest komt voort uit Jung’s theorie van persoonlijkheid en deelt persoonlijkheid op in 16 types. Elk type persoonlijkheid is een combinatie van 4 afzonderlijke dimensies: Extraversie tegenover Introversie; Sensing tegenover Intuition; Thinking tegenover Feeling en Judging tegenover Perceiving. De vragen zijn zo gesteld dat er twee antwoordmogelijkheden zijn waar je uit moet kiezen, dit heet forced-choice. Nadat je alles hebt ingevuld komt er een combinatie uit de vragenlijst, bijvoorbeeld ESTP. Dit is een type persoonlijkheid waar je per dimensie dus het één of het ander bent. Dit type is dominant voor jou. Elk persoonlijkheidstype beschrijft een reeks aan gedragsneigingen, die verschillen in attitudes, oriëntatie en besluitvormingsstijl. 

DISC: Met dit assessment kan je het voorkeursgedrag en communicatiestijl van iemand meten. Dit kan via Rebelski, lees hier meer over DISC en wat je hiermee kunt. Daarnaast heb ik de aanvullende 3D certificering, hierbij wordt de verdieping gezocht in iemands denkstijlen en drijfveren. De vragen worden ook door middel van forced-choice gesteld. Dit is een prachtige tool voor individuele ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en teamontwikkeling.

Insights Discovery: Deze persoonlijkheidstest komt ook voort uit Jung’s theorieën en hier wordt ook de persoonlijkheid opgedeeld in vier kleuren: Cool Blue, Sunshine Yellow, Fiery Red en Earth Green. Iedereen heeft elke kleur in zich net als bij DISC. De vier kleuren verwijzen naar gedragseigenschappen die je het gemakkelijkst laat zien. Insights kijkt niet alleen naar jouw voorkeuren, maar ook naar valkuilen. Hierdoor ontstaan er 8 typen persoonlijkheden waarbinnen ook weer verschillen zijn. De analyse stelt op dezelfde manier vragen als bij DISC en maakt dus ook gebruik van forced-choice.

Management Drives: MDT is meer gericht op motivatie en waar iemand naar streeft, dan persoonlijke eigenschappen van iemand. MDT is gebaseerd op de Spiral Dynamics theorie van Clare Graves. Binnen dit model zijn er zes drijfveren met elk hun eigen kenmerken. De zes drijfveren worden aangegeven met kleuren. Elke kleur beschrijft waar iemand naar streeft, hoe diegene zich gedraagt en hoe de omgeving diegene ziet. Je hoeft niet perse één kleur te zijn, er kan ook overlap zijn. De kleur waar je het hoogst op scoort is dan jouw dominante kleur. De analyse gaat verder dan het individu en geeft ook de drijfveren van een team of organisatie aan. 

TMA: Met dit assessment, dat staat voor Talenten Motivatie Analyse, worden jouw talenten duidelijk. Daarnaast kunnen deze talenten worden gekoppeld aan competenties, leerstijlen en de slagingskans om bepaalde competenties te ontwikkelen. Het wordt veel gebruikt in bij loopbaanontwikkeling en teamontwikkeling. Dit kan via Rebelski, lees hier meer over TMA en wat je hiermee kunt.

Andere mogelijkheden

Ook bied ik de mogelijkheid voor beroepskeuzetests of studiekeuzetests.

Wat kost een assessment?

Daarover kan je Prijzen meer lezen.

Lees meer in dit artikel over de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld DISC of TMA. Lees hier meer over teambuilding of loopbaanbegeleiding. Wil je een overzicht van de 10 voordelen van een assessment voor jou als ondernemer? Klik dan hier.