DISC-kwadranten

Is DISC wetenschappelijk verantwoord?

Judy Rebel

29 juni 2023

Ja, DISC is wetenschappelijk verantwoord

Als ik het vraag aan mijn AI-vriendin Cathy, zegt ze van wel. ”Ja, het DISC-model kan als wetenschappelijk verantwoord worden beschouwd. Hoewel het DISC-model zelf geen direct product is van wetenschappelijk onderzoek, is het gebaseerd op het werk van de psycholoog William Marston, die de DISC-theorie heeft ontwikkeld”. Lees op de site van DISCFactor onder het kopje Validiteit & betrouwbaarheid meer over de validiteit en betrouwbaarheid van DISC en download de rapporten.

Nee, DISC is niet wetenschappelijk verantwoord

”Nee” zeggen mensen die hiervoor gestudeerd hebben en dit vanuit hun vakgebied kunnen beoordelen (gedragswetenschappers, psychologen). In Nederland heeft DISC (People Keys USA is het moederbedrijf dat in Nederland zelfstandig vertegenwoordigd wordt door organisaties) zich niet laten testen bij de Commissie Testaangelegenheden Nederland, een centrale commissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) waar meer dan 850 persoonlijkheidstests zijn getest op criteria als kwaliteit, betrouwbaarheid en validiteit.

Hoe is het DISC-model ontstaan?

Het DISC-model is ontstaan uit de observaties en publicaties van de Amerikaanse psycholoog William Marston rond 1928 en betreft zijn onderzoek naar menselijk gedrag in zijn boek ”emontions of normal people”. Hoewel Marston zijn theorie niet heeft ondersteund met uitgebreide wetenschappelijke studies, heeft het model wel de aandacht getrokken van onderzoekers en heeft het waardevolle inzichten opgeleverd.

Het DISC-model heeft ook een aantal overeenkomsten met andere erkende persoonlijkheidstheorieën, zoals de Big Five-persoonlijkheidstheorie en de MBTI, die wel een stevige wetenschappelijke basis hebben. Dit geeft aan dat er enige consistentie is tussen het DISC-model en andere psychologische modellen.

Veel organisaties en consultants hebben wereldwijd DISC succesvol toegepast en gevalideerd in de praktijk. Ze hebben studies en onderzoeken uitgevoerd om de validiteit en betrouwbaarheid van het model te beoordelen in verschillende contexten, zoals teamdynamiek, leiderschapsontwikkeling en communicatie.

DISC is een vereenvoudigd model dat gebaseerd is op de archetypen van Jung (zie afbeelding hieronder) begin vorige eeuw. Het biedt waardevolle inzichten in gedragsstijlen, communicatie en samenwerking, maar het is niet bedoeld als een uitgebreide persoonlijkheidsmeting.

DISC-wiel

Bron: Afbeelding gedownload van https://conorneill.com/2018/04/21/understanding-personality-the-12-jungian-archetypes/ 231127

Conclusie

Ik werk met DISC sinds 2019. Het levert ALTIJD mooie gesprekken en inzichten op. Het is gemakkelijk uit te leggen voor zowel laag- als hooggeschoolde mensen en effectief in te zetten om de teamdynamiek te duiden of als uitgangpunt om aan de slag te gaan met thema’s die spelen in het tea zoals het verbeteren van de communicatie en oefenen met feedback. Elk mens is uniek en dit model is niet bedoeld om mensen in hokjes te plaatsen. Dit wordt gewaarborgd door te werken met gevalideerde instrumenten en getrainde en gecertificeerde professionals die de resultaten op een zorgvuldige en ethische manier interpreteren. Op die manier kan DISC een waardevol instrument zijn bij het vergroten van zelfbewustzijn, het bevorderen van effectieve communicatie en het verbeteren van teamdynamiek.

Ook is verdieping mogelijk door het gebruik van DISC-3D. Dit is een combinatie van DISC, Denkstijlen en Drijfveren. Zeer interessant op individueel niveau en op teamniveau. Lees hier meer over op deze pagina.

Meer lezen

Als je meer wilt weten over de wetenschappelijke basis en geldigheid van DISC of als je professionele begeleiding zoekt bij het gebruik van DISC-assessments, neem dan contact met me op, of neem een kijkje op deze pagina’s: Assessments, Wat is DISC en wat kan je ermee?