tma radar grafiek

Is TMA wetenschappelijk verantwoord?

Judy Rebel

29 juni 2023

Ja, volgens TMA zelf

Ja, het TMA (Talenten Motivatie Analyse) assessment wordt beschouwd als wetenschappelijk verantwoord. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en theoretische modellen op het gebied van psychologie en organisatiekunde.

Het TMA assessment is gebaseerd op de theorieën van de Amerikaanse psycholoog Robert Hogan, met betrekking tot persoonlijkheid en motivatie. Het maakt ook gebruik van andere bekende psychologische theorieën en modellen, zoals de Big Five-persoonlijkheidstheorie.

TMA maakt gebruik van gevalideerde meetinstrumenten en psychometrische analyses om inzicht te krijgen in talenten, motivatie en persoonlijkheidskenmerken. Het assessment is ontwikkeld door een team van psychologen en experts op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie.

De validiteit en betrouwbaarheid van TMA zijn onderzocht en bevestigd door verschillende wetenschappelijke studies. Validiteit verwijst naar de mate waarin een assessment meet wat het beoogt te meten, terwijl betrouwbaarheid betrekking heeft op de consistentie en nauwkeurigheid van de resultaten. De scores worden vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking en is erkend door de NIP (Nederlandse Instituut voor Psychologen).

Nee, volgens deskundigen

De deskundigen die toegang hebben tot de database van het NIP, COTAN, geven echter aan dat de positieve beoordeling meer is gebaseerd op de vormgeving dan op de inhoud.

Conclusie

Voor mij is het een zeer bruikbare tool. Ik heb nog nooit iemand gesproken zie zich er niet in kan vinden en het levert altijd goede gesprekken op. Zeer bruikbaar voor loopbaan- en verzuimbegeleiding omdat er naast het uitgebreide talenten- en drijfverenrapport ook een talenten- en competentiepaspoort, een beroepsinteressetest en capaciteitenanalyse in zitten.

Geen enkel assessment sluit perfect aan omdat geen mens en de interactie tussen individuen (teams) hetzelfde zijn. Ook de context  en individuele omstandigheden moeten worden meegenomen in een zorgvuldige analyse door de professional.  Assessments zoals TMA kunnen echter een waardevolle bijdrage leveren aan het verkrijgen van inzicht in talenten, motivatie en persoonlijkheidseigenschappen, en kunnen worden gebruikt bij loopbaanontwikkeling, selectieprocessen en persoonlijke groei. Mits professioneel gebruikt door gecertificeerde en ervaren consultants.

diagram diagram

Als je meer informatie wilt neem dan contact met me op.