Werkwijze

Met deze pagina maak ik mijn aanpak zo helder mogelijk. Coaching doe ik altijd met oprechte aandacht, dat noem ik vitamine A, dus het is geen standaard werk. Allereerst maak je kennis met mij en mijn werkwijze bij zaken waar jij tegenaan loopt met personeel. Omdat het best spannend is een externe in je bedrijf te halen zonder dat je precies weet hoe het zal lopen staan in de volgende alinea de tien meest voorkomende vragen die bij coaching kunnen voorkomen en een oplossing.

 

De tien meest voorkomende vragen bij coaching

 1. Is coaching of begeleiding duur?

  Coaching betekent een investering in de duurzame groei van je mensen, wat uiteindelijk kostenbesparend kan zijn door een verbeterde efficiëntie en lager verzuim.

 2. Hoe worden de resultaten van de coaching gemeten?

  Samen bepalen we meetbare doelen en evalueren we regelmatig de voortgang en zorg ik voor een plan van aanpak coaching en borging in jouw organisatie.

 3. Hoe past de coaching in de drukke agenda’s?

  Jij bepaalt hoe de coaching ingepast wordt op momenten die voor jou het beste werken, zonder verstoring van jouw dagelijkse activiteiten en die van jouw mensen.

 4. Hoe ga je om met weerstand van medewerkers?

  Weerstand is goed, dit geeft aan dat het mensen raakt. Vanuit die weerstand probeer ik stapsgewijs de betrokkenheid te vergroten om een soepele overgang te garanderen. Door de weerstand bespreekbaar te maken wordt de weg naar de oplossing geopend.

 5. Hoe waarborg je vertrouwen en veiligheid?

  ”Contact” maken is een must. Zonder mandaat is een traject kansloos. De vertrouwelijkheid en privacy waarborg ik door mijn privacystatement en volg ik ethische richtlijnen (ik ben erkend STiR begeleider) om een veilige omgeving te waarborgen. Als iemand een gevoel van onveiligheid ervaart stopt het totdat het is hersteld of duidelijk is waar het vandaan komt en dat gevoel er al dan niet mag zijn.

 6. Heb je wel ervaring in mijn branche?

  Ik heb een ruime werkervaring in verschillende branches zoals onder meer metaal – en techniek, ict, chemie en bouw (zie verder mijn cv). Jouw context en behoeften staan centraal in mijn plan van aanpak.

 7. Hoe bepaal je de impact van coaching op de bedrijfscultuur?

  Samen bepalen we meetbare indicatoren voor cultuurverandering in mijn coaching plan van aanpak, zodat de impact op de bedrijfscultuur duidelijk zichtbaar wordt.

 8. Hoe meet je het langetermijneffect van coaching?

  Samen bepalen we kort- en langetermijnstrategieën en hoe de aansluiten met jouw interne professionals wordt gemaakt.

 9. Durf je om te gaan met confrontaties of weerstand tijdens coachingsessies?

  Het omgaan met weerstand is een belangrijk punt in mijn opleiding en werkervaring. Mijn aanpak is direct en ik durf aan te kaarten wat ik observeer en ik stimuleer open communicatie en een veilige omgeving. Als er angst of weerstand is (zichtbaar en onzichtbaar) probeer ik dit op tafel te leggen en bespreekbaar te maken.

 10. Hoe ga je om met gebrek aan betrokkenheid van medewerkers bij het coachingproces?

  Om de betrokkenheid van de mensen te maximaliseren en duurzame gedragsverandering te bevorderen werk ik interactief, direct en met humor. Mijn aanpak is resultaatgericht en niet zweverig. 

Het stappenplan voor coaching met vitamine A

 1. Gratis intake (telefonisch, teams, op locatie naar keuze)
 2. Plan van aanpak coaching met desgewenst online intake of een assessment voor de deelnemers
 3. Evaluatie en overdracht naar interne professionals

Prijzen en meer lezen

Lees meer door op het onderwerp van je keuze te klikken. Wil je meer weten over mijn visie op coaching, klik dan hier

Teamcoaching | Verzuimcoaching| Prijzen | Loopbaanbegeleiding | Vitamine A! | Assessments

Voorbeelden van coaching vanuit de praktijk

Intake, hulpvragen en oplossingen

Voor team- loopbaan of verzuimvraagstukken kan je bij Rebelski terecht. De werkwijze start met een intake. De intake is altijd gratis en vindt plaats bij mij in Baarn of op een andere plek in overleg. We bespreken jouw vraagstuk vanuit een breed perspectief (omgeving, context en cultuur spelen mee) en sparren over mogelijke oplossingen en of bijvoorbeeld vooraf een assessment gewenst is. Na de intake volgt een plan van aanpak. 

Werkwijze loopbaan- of opleidingsvraagstuk

Je hebt het gevoel dat er meer in iemand zit maar het komt er niet uit. Of je ziet dat een team niet lekker loopt door bijvoorbeeld spanningen onderling, een fusie, verzuim of verloop. Kortom: wat is nodig om van 1+1=3 te maken. Samen bepalen we mogelijkheden en verbeterpunten en stellen een helder en werkbaar plan van aanpak op. Bestemd voor:

 • Werkenden, leidinggevenden, teamleiders
 • Niet-werkenden om wat voor reden dan ook
 • Langdurig zieken of hun leidinggevenden

Mijn werkwijze: korte trajecten waarbij gestart wordt met een assessment en een driegesprek tussen leidinggevende en medewerker om de verwachtingen uit te spreken. Aan de hand daarvan wordt een werkbaar en levend plan van aanpak opgesteld en evaluatiemomenten vastgelegd. Zodanig dat ze het na een paar keer zonder mij kunnen voortzetten.

Werkwijze verzuimcoaching

”Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze”.

Verzuim is nooit leuk, en is ingewikkeld voor medewerkers en werkgevers door de gecompliceerde wet- en regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter en AVG en de vele betrokken partijen zoals de arbodienst, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, re-integratie- en outplacementbureau en andere behandelaars..

In het belang van een duurzaam herstel is het belangrijk dat er goed naar elkaar geluisterd wordt en heldere afspraken gemaakt worden, uitgaande van de mogelijkheden, niet van de onmogelijkheden. Ik kan bijvoorbeeld de stappen van Poortwachter monitoren, zorgen dat alle documenten op tijd zijn, contact onderhouden met de betrokken partijen zoals de arbodienst, vitaliteitsgesprekken voeren, bemiddelen enz. Via GvMWerkt!, een outplacement- en re-integratiebureau uit Amersfoort, begeleid ik werkenden in het tweede spoor in de zoektocht naar een andere baan.

Ook geef ik verzuimworkshops voor leidinggevenden. Zij zijn de eersten die een medewerker contact als hij uitvalt. Met dat eerste contact en het verloop van de ziekmelding valt veel te verbeteren waardoor het verzuim en de frequentie en dus ook de kosten dalen. Ook het bijspijkeren van de wet- en regelgeving rondom verzuim is belangrijk.

Lees hier alles over verzuim en waar je mee te maken kunt krijgen.

Werkwijze teamcoaching

Als het niet lekker loopt in een team kan je ervoor kiezen externe hulp in te schakelen. Twijfel je of je dit intern of extern wilt oplossen, lees dan meer op deze pagina. Mijn aanpak is gericht op korte en krachtige trajecten. Om tijd te besparen en effectief te werk te gaan tijdens de sessies maak ik een online vragenlijst van tevoren en/of starten we met een assessment dat vooraf individueel met de deelnemers wordt besproken. Zo gaan we goed beslagen te werk.

De broodnodige vitamine A wordt gewaarborgd door te werken met kleine groepen van maximaal tien personen. Bij grotere groepen schakel ik een collega in voor assistentie.

Met een aantal kortdurende sessies leggen we de pijnpunten op tafel en bedenken we met elkaar oplossingen om tot een werkbare situatie te komen waarbij de doelen gehaald worden en het leuk is en blijft met elkaar.

Mijn ervaring is dat bij gangbare vraagstukken over communicatie en samenwerking drie sessies van twee uur al voor een positieve verandering kunnen zorgen. Mijn ervaring is ook dat geen mens en dus ook geen team hetzelfde is en dat soms alles wat van te voren gepland is overboord moet omdat er zaken aan de orde komen tijdens de sessies die behandeld moeten worden.

Ik ben STIR erkend begeleider en werk volgend deze gedragscode: STiR gedragscode en voldoe aan het competentieprofiel van de teamcoach.

Werkwijze assessments

Met een assessment kan je vooraf bepalen of een kandidaat op bepaalde kenmerken past in jouw team of organisatie. Met een DISC analyse worden de zichtbare communicatie- en gedragsvoorkeuren duidelijk, met TMA worden de drijfveren en daarmee samenhangende talenten duidelijk en hoe deze zich verhouden tot competenties, met DISC-3D wordt naast gedrag en communicatie ook gekeken naar de denkstijlen (hoe fiets je een probleem aan) en drijfveren (waarom doe je dit). Als je deze individuele stijlen plot op een team kan dit zeer verhelderend en inspirerend werken of als uitgangspunt om met bepaalde thema’s aan de slag te gaan.