Als wij met elkaar een traject in gaan ga ik veel vragen stellen aan jou. Daarom hier wat over mij. Eerlijk is eerlijk. Anderen over mij:

”Judy, daar zit gas op. Ze is er. Ze wil graag iets teweegbrengen, doet dit door macro te denken, analytisch maar op haar weg. Op haar manier, daadkrachtig en inspirerend en om die ander wat te geven.”

Plan direct een afspraak in of vul het contactformulier in

In mijn opleiding maakte ik kennis met stromingen vanuit de positieve psychologie. Daarvan heeft de transactionele analyse (TA) de meeste indruk gemaakt en is verworden tot de belangrijkste stroming van waaruit ik leef en werk. De drie belangrijkste elementen vanuit uit de TA zijn: de levenshouding ”ik ben o.k. jij bent o.k.” en de gedachte dat ieder mens in staat is om zelfstandig te denken, voelen en handelen. Daarnaast gaat de TA ervan uit dat mensen al heel jong besluiten nemen over hoe ze reageren in bepaalde situaties. Mensen hebben dus ALTIJD een keuze en daarmee kan ”overlevingsgedrag” omgezet worden naar effectief gedrag.

Wil je weten hoe mijn weg verlopen is, lees dan verder.

Curriculum

Ruim twintig jaar ben ik werkzaam geweest als hr-professional in diverse bedrijfstakken zoals metaal- en techniek, ICT, transport, bouw en chemie. In mijn werkzame leven ben ik altijd blijven leren en inmiddels weet ik dat mijn kracht en talent ligt bij het verbinden. In 2020 behaalde ik mijn HBO bachelor HRM. Met mijn DISC-en TMA-certificering heb ik assessment tools in handen gekregen waarmee ik je kan helpen om jouw gedrag, communicatiestijl en drijfveren te verkennen.

In DISC-termen ben ik een D-I-(C): een doelgerichte, interactieve en consciëntieuze diesel. Iemand die graag inspireert, een resultaatgerichte en actieve motor. Ik ben ook iemand die pragmatisch informatie gaat halen, verzamelen en analyseren. Als een onderwerp mij boeit wil ik er alles van weten en bij een vraagstuk wil ik tot een weloverwogen besluit komen.

De thema’s ‘drijfveren’ ‘,’groepsdynamica’ en ‘gedrag’ zijn favoriete onderwerpen voor zelfstudie en hebben mij onder meer doen besluiten gecertificeerd kernkwadranttrainer te worden en het STIR-keurmerk te behalen. Ik werk met theorieën en modellen uit de positieve psychologie omdat ik erin geloof met inzicht in de positieve eigenschappen van een individu en een groep veel bereikt kan worden.

Ik werk volgens de gedragscode voor professioneel begeleiders van STIR. Dit keurmerk krijg je als begeleider op voorwaarde dat je voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen van STIR en de benodigde competenties bezit om het vak uit te oefenen. Iedereen kan zich coach noemen tenslotte.

Met mijn senior ervaring vat ik snel de context waarin jouw vraagstuk speelt en kunnen we snel schakelen.

De naam Rebelski

De naam Rebelski komt van een oud collega. Hij noemde mij altijd zo en ik vond het eigenlijk wel een geuzennaam. Ik dacht toen meteen: ”Later als ik groot ben, en ik start mijn eigen bedrijf, noem ik het Rebelski!” Toen ik op 1 oktober 2021 naar de Kamer van Koophandel stapte was de keuze voor de bedrijfsnaam niet moeilijk.

Aanpak en meer lezen

Lees hier meer over mijn manier van werken en kijk of dit past bij jouw manier van werken zodat we kunnen samenwerken.

Meer lezen? Klik op de volgende onderwerpen:

Teambuilding | Coaching | Prijzen | Verzuimbegeleiding | Vitamine A! | Assessments

Contact

Nu ben ik ben nieuwsgierig naar jou, link je met me? En als ik je heb geprikkeld en heb je een vraag? Mail me gerust, dit kan door onderstaand contactformulier te gebruiken of door direct een afspraak in te plannen.

DISC certificatielogo