Wat is een no-riskpolis en wat kan je ermee?

Wat is een no-riskpolis en wat kan je ermee?

Alles over de no-riskpolis Korte uitleg Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie over een no-riskpolis1. Een no-riskpolis is een regeling in Nederland die werkgevers beschermt tegen loondoorbetalingsverplichtingen bij zieke werknemers met een arbeidsbeperking. Als werkgever hoef je dan bij ziekte van deze werknemers een lagere of geen loondoorbetaling te doen. Voor werknemers biedt het extra zekerheid bij ziekte. Wat betekent de no-riskpolis voor werkgevers? Ik merk in de praktijk dat werkgevers behoudend zijn om werknemers met een ziekte of handicap in dienst te nemen omdat ze bang zijn voor gedoe en ziekmeldingen op de loer liggen. De no-riskpolis is bedoeld om die drempel weg te nemen. Voor werknemers die onder de no-riskpolis vallen, hoef je het loon bij ziekte niet door te betalen; de werknemer komt in aanmerking voor een ziektewetuitkering. Voor collectief verzekerde werkgevers geldt dat werknemers met een no-riskpolis niet meetellen bij het bepalen van de hoogte van de premie van voor de Ziektewet. En ook niet voor de WIA als...
Lees meer
Welke bijzondere regelingen zijn er voor werkgevers?

Welke bijzondere regelingen zijn er voor werkgevers?

Geef mensen met een achtstand op de arbeidsmarkt een kans Heb je er wel eens over nagedacht om in deze chaotische arbeidsmarkt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te geven? Het gros van deze mensen wil dolgraag aan de slag maar loopt tegen veel obstakels aan. In het geval van ziekte zijn bedrijven vaak huiverig en er zijn helaas nog veel vooroordelen over bepaalde groepen werknemers zoals ouderen, jongeren en Wajongers. Context Werkgevers in de overheids- en marktsector moeten in 2026 maar liefst 125.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Om dit te halen, wil de overheid onder meer de doelgroep van deze ‘banenafspraak’ verbreden. De banenafspraak is een afspraak uit het sociaal akkoord van 2013, met als doel meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers. Tot en met 2021 hebben werkgevers gezamenlijk 72.809 extra banen gerealiseerd. Volgens de minister moet nog een flinke slag gemaakt worden om de doelstelling van 125.000 extra...
Lees meer
Wat is de Wet WIA en wat kan je ermee?

Wat is de Wet WIA en wat kan je ermee?

Op deze pagina tref je de belangrijkste informatie aan over de Wet WIA.1 De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) uitgelegd Als een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd de wachttijd van 104 weken heeft doorlopen en nog steeds niet volledig is hersteld wacht de WIA en volgt een keuring door UWV. De werknemer met een tijdelijk contract dat eindigt tijdens ziekte en niet wordt verlengd of flexwerker krijgt te maken met ZW en WW. De loondoorbetalingsverplichting stopt na 104 weken en als er binnen een half jaar geen zicht is op volledig herstel, kan de arbeidsovereenkomst worden ontbonden. Meestal gebeurt dit met een vaststellingsovereenkomst (vso). Het UWV bepaalt het percentage arbeidsongeschiktheid en dat percentage bepaalt welke uitkering van toepassing is. Het betekent vaak een inkomensachteruitgang voor werknemers. De hele wet is erop gericht mensen aan het werk te krijgen en aan het werk te houden. WIA-LGU-LAU-VVU uitkering? WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Deze geldt voor arbeidsongeschiktheid van 35-80% en niet-duurzame arbeidsongeschiktheid van...
Lees meer
Pas op met ”administratief ziek houden” medewerker!

Pas op met ”administratief ziek houden” medewerker!

Uitspraak kantonrechter op 06-06-2023: werknemer in het gelijk gesteld Context uitspraak Een arbeidsongeschikte ambtenaar bouwde voor zijn re-integratie zijn werkzaamheden tussen 18 februari 2021 en 5 september 2022 op van 12,50% naar 99,99%. Op papier stagneerde zijn herstel hierna; zijn werkgever meldde hem pas op 31 oktober 2022 100% hersteld. Verkorte versie uitspraak De Rechtbank Den Haag 06-06-2023: Vordering in kort geding om met terugwerkende kracht volledig hersteld gemeld te worden na een periode van arbeidsongeschiktheid wordt toegewezen. Na hersteld melding had werkgever werknemer niet nog voor 0,01% arbeidsongeschikt mogen houden. Alleen in gevallen van ‘situatieve arbeidsongeschiktheid kan een werkgever onder omstandigheden gedeeltelijk arbeidsongeschikt houden, maar daarvan was geen sprake. Nieuwe ziekmelding met andere oorzaak, zelfde ziekteperiode De werknemer meldde zich een week ná de hersteldmelding opnieuw ziek, ditmaal met een andere oorzaak. Toen de werkgever bij UWV een WIA-aanvraag indiende, spande de werknemer een kort geding aan bij Rechtbank Den Haag. Hier vorderde hij een volledige hersteldverklaring met terugwerkende kracht vanaf 5 september 2022, zodat...
Lees meer