divers geld in een vaas

Welke bijzondere regelingen zijn er voor werkgevers?

Judy Rebel

15 november 2023

Geef mensen met een achtstand op de arbeidsmarkt een kans

Heb je er als werkgever wel eens over nagedacht om in deze chaotische arbeidsmarkt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te geven? Het gros van deze mensen wil dolgraag aan de slag maar loopt tegen veel obstakels aan. In het geval van ziekte zijn bedrijven vaak huiverig en er zijn helaas nog veel vooroordelen over bepaalde groepen werknemers zoals ouderen, jongeren en Wajongers. Met de voorzieningen via UWV en belastingdienst kan het een win-win situatie betekenen.

Context

Werkgevers in de overheids- en marktsector moeten in 2026 maar liefst 125.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Om dit te halen, wil de overheid onder meer de doelgroep van deze ‘banenafspraak’ verbreden.

De banenafspraak is een afspraak uit het sociaal akkoord van 2013, met als doel meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers. Tot en met 2021 hebben werkgevers gezamenlijk 72.809 extra banen gerealiseerd. Volgens de minister moet nog een flinke slag gemaakt worden om de doelstelling van 125.000 extra banen te halen.

Doelgroepregister

In onderstaande infographic van Rendement staat mooi weergegeven wat het doelgroepregister precies is.

Diagram UWV

Bron van deze infographic: Rendement online, 15-11-2023

Overzicht van alle regelingen

In onderstaande tabel heb ik een beknopt overzicht gemaakt van de regelingen1. Mis je nog iets, heb je vragen, neem contact met me op!

Regeling Wanneer van toepassing Duur Financieel Instantie
Jobcoaching Voor werknemers met begeleidingsbehoefte op de werkvloer Afhankelijk van behoefte Vergoeding voor jobcoach Gemeente
Lage-inkomensvoordeel (LIV) Bij werknemers met een laag loon Jaarlijks Financiële tegemoetkoming Belastingdienst
Loonkostensubsidie Bij werknemers met verminderde arbeidsproductiviteit Langdurig Compensatie van loonkosten UWV
Loonkostenvoordeel (LKV) Bij indienstneming van oudere, arbeidsgehandicapte werknemers Jaarlijks Fiscaal voordeel op loonkosten Belastingdienst
No-riskpolis Bij werknemers met een arbeidsbeperking Onbepaalde tijd Vermindering van loondoorbetaling bij ziekte UWV
Premiekorting Bij indienstneming van oudere, arbeidsgehandicapte werknemers Verschillend Vermindering van premiekosten Belastingdienst
Premiekorting sociale verzekeringen Bij indienstneming van oudere, arbeidsgehandicapte werknemers Verschillend Vermindering van premiekosten Belastingdienst
Proefplaatsing Bij twijfel over geschiktheid van de werknemer Maximaal 2 maanden Geen loondoorbetaling bij ziekte UWV
Subsidies werkplekaanpassing Voor aanpassingen op de werkplek voor arbeidsgehandicapten Eenmalig Gedeeltelijke vergoeding van kosten UWV
Wajong-regeling Bij werknemers met een arbeidsbeperking vanaf jonge leeftijd Langdurig Uitkering voor arbeidsongeschikten UWV

Overzicht gemaakt door Rebelski Peoplemanagement van bijzondere regelingen voor werkgevers

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog aanvullende vragen hebben, neem gerust contact met me op. Wil je meer lezen? Kijk ook eens naar deze artikelen over: no-riskpolis, verzuimcoaching, alles wat je moet weten over verzuim, tweede spoor begeleiding en loopbaanbegeleiding.