Wat kan Rebelski Peoplemanagement voor je doen?

Judy Rebel

28 juni 2023

Coach Judy Rebel

Mijn naam is Judy Rebel en ik ben het gezicht achter Rebelski Peoplemanagement, een energieke eenmanszaak gevestigd in het prachtige Baarn. Ik richt mij op ondernemers met personeel en bied tijdelijke ondersteuning op het gebied van teambuilding, verzuim en loopbaanbegeleiding.

Als ondernemer sta je voor veel uitdagingen en een Joods gezegde luidt naar verluidt niet voor niets ”ik wens u veel personeel”. Een professionele coach kan je tijdelijk  hiermee helpen.

Jij wilt datgene doen waarmee je ooit je onderneming bent gestart. Wat je niet wilt is je bezig houden met ”gedoe” zoals ingewikkelde wet- en regelgeving en boetes van UWV. Het voeren van een goede HR- en salarisadministratie blijkt vaak complexer dan van tevoren gedacht. Juridisch en financieel moet het op orde zijn en een fout is snel gemaakt en kost altijd veel tijd en geld. Deze tijd stop je natuurlijk liever in ondernemen.
Judy ten voeten uit
Dan kan je twee dingen doen: (specifieke) personeelszaken in eigen huis nemen of uitbesteden door bijvoorbeeld een coach in je organisatie te halen. Dit artikel gaat over waarom je zou kunnen overwegen om specifieke zaken als verzuim, teambuilding en loopbaanbegeleiding uit te besteden.

Met mijn ruim twintig jaar hr-ervaring in sectoren als transport, ict, chemie, metaal, hout en bouw en gedegen opleidingen en bijscholing heb ik voldoende bagage om die extra ondersteuning te bieden. Mijn aanpak kenmerkt zich door humor, energie en kort maar krachtige trajecten. Een tikkeltje Rebels, maar altijd helder, kort en krachtig en altijd met vitamine A!

Teamcoaching

Als werkgeverspartner help ik je graag bij het motiveren van jouw mensen en het bouwen aan effectief functionerende teams en daarmee het optimaliseren van de prestaties van je organisatie.

Dit doe ik door middel van korte en krachtig trajecten. Met welke thema’s worstelt jouw team? Samenwerking, communicatie, feedbackproblemen of teamdoelen bepalen zijn enkele onderwerpen waar ik vaak mee aan de slag ga.

In enkele interactieve sessies ga ik met het team aan de slag en maak ik de aansluiting tot slot met jouw eigen professionals. Ik maak gebruik van theorie en modellen en maak dit toepasbaar in de praktijk. De sessies zijn bij voorkeur met maximaal 8-10 personen en kunnen bij mij op locatie in Baarn plaatsvinden of op een locatie naar keuze. Een indicatie van de kosten vind je op deze pagina, meer gedetailleerde informatie over teambuilding tref je hier aan.

Loopbaanbegeleiding

Een loopbaan start vaak al op jonge leeftijd. Op het vmbo moet je rond je 16e jaar al keuzes maken voor je toekomst. Dan volgt een vakopleiding en start de reis op de arbeidsmarkt. Jongeren hebben vaak geen idee wat ze willen omdat ze 24/7 in de etalage staan, maar wat ze écht willen? Over de verschillende generaties op de werkvloer is veel geschreven, over de zin en onzin hiervan heb ik een blog geschreven.

Iedereen kan op enig moment loopbaanvragen hebben. Mijn doel hierbij is altijd dat een medewerker jouw ambassadeur is en positief over jouw bedrijf op een verjaardag spreekt. Zelfs in het geval van een outplacementtraject! Met zacht-zakelijke aanpak afscheid van iemand nemen kan namelijk een hoop gedoe, tijd en energielekken bij zowel de werkgever als de werknemer voorkomen. Een coach kan jou als ondernemer helpen met de volgende vragen:

 • Ik word niet voldoende intellectueel uitgedaagd, wat moet ik doen?
 • Ik voel me niet gezien door mijn leidinggevende, wat kan ik doen?
 • Ik wil promotie maken, welk pad kan ik bewandelen?
 • Ik voel me niet meer uitgedaagd in mijn functie, hoe kan ik mijn talenten het beste inzetten?
 • Ik wil weg bij dit bedrijf, help me met het zoeken naar ”een geschikte functie elders”.

Meer informatie over de kosten en aanpak vind je hier.

Verzuimbegeleiding

Door de ingewikkelde wet- en regelgeving rondom verzuim (officieel Procesgang Wet verbetering Poortwachter en Arbowet) kan de zieke medewerker voor veel hoofdbrekers zorgen. Vragen die hiermee samenhangen kunnen zijn: ”Doe ik wel genoeg aan re-integratie, doet mijn medewerker wel genoeg aan de re-integratie, wat kan er wel, hoe voorkom ik een boete van UWV of een rechtzaak”?

Door tijdelijk professionele ondersteuning in te schakelen krijg je grip op verzuim en wordt een lange termijn strategie neergezet waardoor het verzuimpercentage en dus de verzuimkosten omlaag kunnen.

Mogelijke oplossingen zijn: preventie, monitoring verzuimdossiers, casemanagement (een totaaloplossing van monitoren en dossiercheck), voeren van verzuimgesprekken vanaf de 2e ziekmelding. Door mijn samenwerking met GvMWerkt! (een outplacement- en re-integratiebureau) uit Amersfoort kan ik mij ook inzetten voor het begeleiden van mensen richting een andere baan, oftewel tweedespoorbegeleiding.

In dit artikel lees je alles wat je over verzuim moet weten en in dit artikel lees je meer over verzuimcoaching.

Conclusie: zelf doen of uitbesteden?

Vragen die je als ondernemer kunt hebben:

 1. Kan ik intern voldoende expertise opbouwen om het ”personeelsgedoe” op te lossen?
  • Antwoord: Het lijkt erop dat we enige expertise intern hebben, maar ik twijfel of we alle benodigde vaardigheden in huis hebben en of er voldoende tijd en ruimte is om dit op te pakken. Een extra interne professional aannemen of eigen mensen opleiding zorgt voor een behoorlijke investering die de personeelskosten opdrijft maar kan lonend zijn, dat ligt aan meerdere factoren maar natuurlijk ook aan jouw budgettaire ruimte.
 2. Hoeveel tijd zal het kosten om het ”personeelsgedoe” intern op te lossen?
  • Antwoord: Afhankelijk van het vraagstuk lijkt het erop dat dit aanzienlijke tijd en middelen kan vergen, wat de lopende activiteiten en personeelskosten kan beïnvloeden. Vooral verzuim kost veel tijd, energie en geld.
 3. Wat zijn de mogelijke risico’s als we dit intern aanpakken en het niet goed gaat?
  • Antwoord: Het risico bestaat dat interne inspanningen falen, wat kan leiden tot verdere escalatie van het personeelsgedoe en mogelijk zelfs tot verloop of juridisch gedoe. Intern mensen opleiden kan een oplossing zijn in combinatie met externe juridische hulp.
 4. Is uitbesteden aan een externe partij een kosteneffectievere optie?
  • Antwoord: Uitbesteden kan kosteneffectiever zijn, gezien de mogelijkheid van een snellere oplossing en het voorkomen van lange interne investeringen. Voorwaarde is wel dat een interne aansluiting gemaakt wordt voor een duurzaam resultaat.

Financiële Onderbouwing:

 1. Wat zijn de geschatte kosten van het intern oplossen van het personeelsgedoe?
  • Antwoord: De geschatte kosten omvatten de salarissen van interne medewerkers die hieraan werken, mogelijke training en andere bijkomende kosten. Als je uitgaat van een bruto maandsalaris van €5500 komt 1 professional op €86.000 per jaar (dit is inclusief vakantiegeld, werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw. Opleidingen, verzuim en secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn hierin niet meegenomen).
 2. Wat zijn de geschatte kosten van het uitbesteden?
  • Antwoord: De kosten van het inschakelen van een externe professional variëren van €60 tot €200 per uur, exclusief btw. In vergelijking met het bedrag bij 1: 86000/1880 (aantal werkbare uren 2023)= €46,- per uur. Dit is per uur goedkoper maar hierin is ziekte en opleiden niet meegenomen en is uitgegaan van een vast fulltime contract. Externe hulp is altijd tijdelijk en levert als het goed is een duurzaam resultaat.
 3. Hoe snel kunnen we resultaten verwachten bij interne oplossingen versus uitbesteding?
  • Antwoord: Uitbesteding kan waarschijnlijk snellere resultaten opleveren omdat de focus volledig ligt op het vraagstuk en de professional niet wordt afgeleid door andere zaken, wat kan bijdragen aan het minimaliseren van schade aan het team en de bedrijfsvoering.
 4. Zijn er eventuele langetermijnvoordelen verbonden aan het uitbesteden van dit probleem?
  • Antwoord: Ja, uitbesteding kan niet alleen de huidige problemen aanpakken, maar ook duurzame oplossingen bieden om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Sterker nog, ik zou niet in zee gaan met een professional die in het plan van aanpak geen ruimte maakt voor nazorg en de interne aansluiting!

Neem gerust contact met me op als je meer wilt weten of een afspraak wilt maken!